Kaupová Božena

Kaupová Božena* 10. 11. 1934 Brno
† 21. 4. 1989 Brno

tlumočnice, překladatelka z francouzštiny

Po třech letech studia na reálném gymnáziu v Brně přestoupila na Francouzské gymnázium, kde roku 1953 maturovala. V letech 1954-58 studovala obor francouzština - rumunština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; roku 1972 získala titul PhDr. Během studií vyučovala v Brně francouzštinu na jazykové škole, na katedře jazyků při Vysokém učení technickém a v několika výzkumných ústavech. Po promoci v této činnosti pokračovala, externě spolupracovala s několika fakultami (1966-69 s pedagogickou) a výzkumnými ústavy (1969-77 s Výzkumným ústavem geologického inženýrství). Od 1969 do odchodu do invalidního důchodu 1979 působila jako lektorka v Československé socialistické akademii, kde vedla semináře pro vědecké pracovníky. Od dob studií se věnovala i činnosti tlumočnické, především v tiskovém středisku Brněnských veletrhů a výstav nebo při návštěvách oficiálních delegací. Jako tlumočnice, překladatelka a lektorka spolupracovala také se Státním divadlem v Brně. Překládala prózu i poezii z francouzštiny, okrajově z rumunštiny. Překlady publikovala v časopise Plamen, překladatelsky spolupracovala s Československým rozhlasem a Československou televizí.

Překlady z francouzštiny

Kédros, André: Prokrustovo lože (Le Lit de Procruste; R, Praha, SNKLU 1961, + Oldřich Mikulášek [verše])
Maurois, André: Olympio aneb život Victora Huga (Olympio ou la vie de Victor Hugo; LF [biografie], Praha, Mladá fronta 1977; Praha, Odeon 1985)
Tazieff, Haroun: Drama svatomartinské propasti (Le gouffre de la Pierre Saint-Martin; LF pro mládež, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966)
Tazieff, Haroun: Schůzky s áblem (Les Rendez-vous du diable; LF, Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Mladá fronta 1965)