Kamínková Eva

Kamínková Eva* 25. 11. 1909 Praha
† 6. 4. 1982 Praha

klasická filoložka, překladatelka z latiny

Po ukončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se stala středoškolskou profesorkou, v letech 1934-54 vyučovala na gymnáziích v Berouně a v Praze. Roku 1954 přešla na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde do roku 1962 působila jako odborná asistentka, roku 1962 se stala docentkou a roku 1967 byla jmenována profesorkou pro obor latinské medievistiky. Ve své vědecké práci se zaměřila hlavně na středověkou latinskou literaturu (Husova Betlémská kázání a jejich dvě recenze, 1963). Podílela se na vzniku Slovníku středověké latiny, je autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebnic latiny, sestavila několik antologií středověkých latinských textů (Výbor středověkých latinských textů, 1962). Překládala ve shodě se svým odborným zaměřením středověké latinské texty.

Překlady z latiny

Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků (výbor z různých latinských originálů; Praha, Svoboda 1977)