Kamenická Renata

Kamenická Renata* 5. 1. 1970 Brno

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z angličtiny

Po maturitě (1988) na gymnáziu v Brně studovala 1988-93 matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě (1993 Mgr.) a 1991-96 anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě (1996 Mgr.) Masarykovy univerzity v Brně. 1993-96 vyučovala na základní škole v Brně, 1995-96 současně na gymnáziu v Brně, od 1996 působí na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako odborná asistentka. Překládá z angličtiny populárně naučnou literaturu i beletrii.

Překlady z angličtiny

Baddeley, Alan: Vaše paměť (Your Memory; populárně naučná literatura, Brno, Jota 1999)
Cornelius, Geoffrey - Hyde /Hydová/, Maggie - Webster, Chris: Astrologie pro začátečníky (Astrology for Beginners; populárně naučná literatura, Brno, Ando Publishing 1996)
Gleick, James: Chaos (Chaos; populárně naučná literatura, Brno, Ando Publishing 1996)
Howard, Michael: Války v evropské historii (War in European History; odborná literatura, Brno, Barrister & Principal 1997)
Kreeft, Peter C.: Rozhovor mezi nebem a peklem (A Dialog Between Heaven and Hell; beletrie, Brno, Barrister & Principal 1998)
Lynch /Lynchová/, Patricia: Kouzla a čáry v irských pohádkách (Charms and Magic in Irish Fairy Tales; beletrie, Brno, Ando Publishing 1996)
Scott, Michael: Hrdinové irských bájí (Irish Hero Tales; beletrie, Brno, Ando Publishing 1996)
Spender, Dale: Jazyk z dílny mužů (Man-Made Language; E, in: Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení, Praha, SLON 1998)