Kalvodová Dana (Danuše)

Kalvodová Dana (Danuše)* 10. 3. 1928 Brno

sinoložka a teatroložka asijských zemí, překladatelka z čínštiny

Vystudovala obor sinologie a orientalistika na katedře Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde 1952 získala titul PhDr. V letech 1954-60 působila jako odborná asistentka téže katedry; počala se specializovat na tradiční divadlo v Číně a po studijním pobytu v Čínské lidové republice také na divadelní kultury regionů, zvláště S'-Čchuanu. Později z politických důvodů přešla na katedru divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se začala zajímat i o divadelní kulturu Japonska, později také Indie. 1964 získala vědeckou hodnost CSc. V 60. letech dokončila překlad rozsáhlého dramatu z konce 17. století (šlo o první převod z čínštiny do evropského jazyka) a jeho strukturální analýzu v komparaci s jinými díly téže formy, Čchun-Čchi doby Mingů. Tuto práci (Vějíř s broskvovými květy - Kapitoly ke studiu mingského dramatu) obhájila jako habilitační (1969), avšak k jmenování docentkou došlo až 1990. Roku 1985 byla penzionována; na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se vrátila na částečný úvazek ve školním roce 1992-93, v následujících letech občas externě vyučuje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění a na filozofických fakultách Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně. Zasloužila se o vydání prvních překladů deseti tradičních her z čínského originálu, připravila vědecké studie o dramatu doby Mingů, o čínském regionálním divadle, sémiotické rozbory hereckého umění v Číně a Japonsku.

Překlady z čínštiny

Čchin Džao-jang: Hrdinka Cho Chua-siou (P, Nový Orient, 8/1950/51)
Jie Šeng-tchao: Strašák (P, Nový Orient, 4/1956)
Kchung Šang-žen: Vějíř s broskvovými květy (D, Praha, Odeon 1968, + Jindřich Černý [přebásnil verše])
Kuan Chan-Čching: Letní sníh a jiné hry (DD, Praha, SNLKHU 1960,+ Jana Štroblová, Jindřich Černý [oba přebásnili verše])
Kuan Chan-čching: Nechci stárnout (B, Nový Orient, 4/1963, + Jana Štroblová [přebásnila])
Kuo Mo-žo: Nálady (VB, Nový Orient, 2/1955)
Tin Ling: Nová víra / Jedné noci (VP, Nový Orient, 2-3/1952, 2/1955)
Wen Ťün-i: Tři přátelé (P, Nový Orient, 4/1950/51)