Kalousková Jarmila

Kalousková Jarmila* 31. 12. 1908 Rostov na Donu (Rusko)
† 27. 4. 1989 Praha

sinoložka-lingvistka, překladatelka z čínštiny

Roku 1932 absolvovala obor český jazyk - francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1934 získala titul PhDr. v oboru slovanských literatur. Po promoci vyučovala francouzštinu na středních školách a věnovala se ruské literatuře, zejména poezii. Po roce 1945 se začala zajímat o čínštinu, jejíž kurzy navštěvovala v Orientálním ústavu i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak 1952 začala jako externistka přednášet čínskou gramatiku. Roku 1953 nastoupila do Orientálního ústavu Československé akademie věd. 1956-57 byla na základě meziakademické dohody vyslána do Pekingu studovat teorii gramatiky čínštiny. 1960 obhájila kandidátskou dizertaci. Podílela se na zpracování mluvnických výkladů v učebnici Úvod do hovorové čínštiny a byla členkou redakční rady devítidílného Česko-čínského slovníku. Psala i populární stati o současné Číně, zejména pro časopis Nový Orient, překládala a recenzovala, věnovala se přednáškové činnosti. V práci pokračovala i po odchodu do důchodu počátkem 70. let.

Překlady z čínštiny

Čao Šu-li: Na horských stráních (Li Jou-cchaj pan-chua [Zpěvánky Li Jou.cchajovy]; humorné vyprávění se satirickými popěvky, Praha, Naše vojsko 1951, + D. Khestlová, Danuška Šťovíčková)
Čchin Čao-jang: Náš předseda Mao si ve všem ví rady (lidové vyprávění, Nový Orient, 10/1953)
Emi Siao /Siao San/: Mládí Mao Ce-tunga (LF, Praha, Mladá fronta 1952, + D. Khestlová, Danuška Šťovíčková)
Liou Paj-jü: Večery ve vesnici Chan (P, Nový Orient, 4/1955)
Sü Kuang-jao: Požár na rovině (Pching-jüan lie-chuo; R, Praha, Naše vojsko 1953)
Sü Sung-lin: Vzpomínky na Mao Ce-tunga (LF [úryvek z memomárů], Nový Orient, 10/1953)