Kafka Tomáš

Kafka Tomáš* 20. 5. 1965 Praha

překladatel z němčiny

Po maturitě (1983) na gymnáziu v Praze studoval v letech 1983-88 obor ruština - dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1989 získal titul PhDr. V letech 1988-90 pracoval jako stážista v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, 1991-95 působil jako kulturní přidělenec v Berlíně. Od roku 1998 je ředitelem sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti. Překládá z němčiny poezii, prózu a dramata, zaměřuje se na současnou německojazyčnou tvorbu.

Překlady z němčiny

Gruša, Jiří: Bludné kameny (Wandersteine; BB, in: Les Babylon / Bludné kameny, Praha, Torst 1998)
Gruša, Jiří: Les Babylon (Babylonwald; BB, in: Les Babylon / Bludné kameny, Praha, Torst 1998)
Schlink, Bernhard: Předčítač (Der Vorleser; R, Praha, Prostor 1998)
Schlink, Bernhard: Útěky z lásky (Liebesfluchten; PP, Praha, Prostor 2001) VYJDE NA PODZIM, POZOR NA ČESkÝ TITUL, ZDA ZŮSTALO TAKTO
Schwab, Werner: Lidumor aneb Má játra beze smyslu (Volksvernichtung; D, in: Dramata, Brno, Větrné mlýny 1998)
Schwab, Werner: Nadměrečnost, nadbytečnost: deforma (Übergewicht, unwichtig: Unform; D, in: Dramata, Brno, Větrné mlýny 1998)