Kadlec Svatopluk

Kadlec Svatopluk* 19. 10. 1898 Libochovice
† 18. 5. 1971 Dobříš

básník, překladatel z francouzštiny

Studoval na gymnáziích a průmyslové škole v Roudnici a v Praze, po maturitě (1916) byl odveden a dva roky prožil na východní a jižní frontě. Po skončení 1. světové války začal studovat techniku, studia však nedokončil a až do roku 1929 působil jako herec v kočovných společnostech a v pražských divadlech (např. v Akropoli na Žižkově). Od roku 1930 se věnoval plně literární a překladatelské činnosti. V první etapě své původní básnické tvorby psal uvolněné poetistické verše (Svatá rodina, 1927), později zpracovával v klasičtější formě i témata vážná (Kroky na vodě, 1941). Jeho překladatelské dílo je bohaté rozsahem i tematickým záběrem. Je autorem četných překladů francouzských dramatiků (zejména Molièra) a prozaiků 19. a 20. století, avšak jeho vlastní přínos do dějin českého překladatelství z francouzštiny spočívá v překladech básnických (např. výbory z J.-A. Rimbauda a Maxe Jacoba), a především pak v prvním českém kompletním překladu Baudelairových Květů zla (1933, přepracovaná vydání 1948 a 1957). V duchu svého pojetí básnického překladu usiloval nejen o postižení celkového smyslu básně, ale i jejího specifického rázu intonačního a smyslového.

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Květy zla (Les Fleurs du mal; BB, Praha, Melantrich 1948)
Baudelaire, Charles: Víno samotářovo (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + Vladimír Holan, Karel Čapek, Vítězslav Nezval, František Hrubín, Jaroslav Vrchlický)
Camus, Albert: Cizinec (L'Étranger; R, Praha, Václav Petr 1947)
Corneille, Pierre: Cid (Le Cid; D, Praha, SNKLHU 1956)
Jammes, Francis: Od rána do večera (De l'angélus de l'aube à l'angélus du soir; BB, Praha, Odeon 1966)
Martin Du Gard, Roger: Jean Barois (Jean Barois; R, Praha, Československý spisovatel 1961, + Miloslav Jirda)
Maurois, André: Rodinný kruh (Le Cercle de famille; R, Praha, Julius Albert 1947)
Molière: Don Juan (Dom Juan; D, in: Don Juan / Lakomec, Praha, Odeon 1973)
Molière: Misantrop (Le Misanthrope; D, Praha, Československý Kompas 1948)
Molière: Škola pro ženy (École des femmes; D, Praha, Dilia 1955)
Molière: Tartuffe (Le Tartuffe; D, Praha, Osvěta 1952)
Molière: Zdravý nemocný (Le Malade imaginaire; D, Praha, Osvěta 1952)
Rimbaud, Jean-Arthur: Výbor (z Oeuvres de Arthur Rimbaud; VB, Praha, Mladá fronta 1959)
Stendhal: Lucián Leuwen (Lucien Leuwen; R, in: Výbor z díla. 2. díl, Praha, Svoboda 1951)
Stendhal: O lásce (De l'Amour; EE, Praha, Melantrich 1951)