Jirák Jan

Jirák Jan* 16. 4. 1958 Praha

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1977) na Gymnáziu Arabská v Praze studoval v letech 1977-82 obor český jazyk a literatura - anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1983 získal titul PhDr. V letech 1984-90 přednášel jako odborný asistent v oboru současný český jazyk na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, od roku 1990 působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru masové komunikace, respektive mediální a komunikační studia. Věnuje se především studiu mediálních obsahů, zvláště zpravodajství. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na filmové scénáře, beletrii a odbornou mediální literaturu.

Překlady z angličtiny

Amiels, Joseph: Past na obhájce (A Question of Proof; R, Praha, Naše vojsko 1995)
Ash, Timothy Garton: Svazek (The File: A Personal History; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998)
Auster, Paul: Za pokus nic nedáte (The Music of Chance; R, Plzeň, Mustang 1998)
Ball-Rokeach /Ball-Rokeachová /, Sandra J. - Defleur, Melvin L.: Teorie masové komunikace (Theories of Mass Communication; LF, Praha, Vydavatelství Karolinum pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy 1996, + Otakar Šoltys)
Buchwald, Art(hur): Copak jsem vám někdy lhal? (VE, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1992)
Burton, Graeme - Jirák, Jan: Úvod do studia médií (More Than Meets the Eye: Introduction to Media studies; LF, Brno, Barrister a Principal, [Jan Jirák překlad anglické verze a spoluautorství na české verzi])
Grisham, John: Cela smrti (The Chamber; R, Praha, Ikar - Knižní klub 1995)
Kosinski, Jerzy (Nikodem): Byl jsem při tom (Being There; R, Praha, Argo 1995)
Loon, van Hendrik Willen: Dějiny lidstva (The Story of Mankind; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000)
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace (Mass Communication Theory: An Introduction; LF, Praha, Portál 2000, + Marcel Kabát)
Scortia, Thomas N(icholas) - Robinson, Frank M.: Výbuch (Blowout!; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Spencer, LaVyrle: Když se začíná znovu (Bitter Sweet; R, Praha, Iris 1993; Praha, Iris 1997)
Updike, John (Hoyer): Čarodějky z Eastwicku (The Witches of Eastwick; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Vonnegut, Kurt: Galapágy (Galápagos; R, Plzeň, Mustang 1998)
Vonnegut, Kurt: Modrovous (Bluebeard; R, Praha, Nakladatelství Slovanský dům 2000)