Jílovcová-Fieldová Ivana

Jílovcová-Fieldová Ivana* 14. 7. 1947 Olomouc

překladatelka z angličtiny

Po maturitě (1965) na střední všeobecně vzdělávací škole v Praze studovala v letech 1966-72 obor tlumočení - překlad (angličtina, ruština) na Fakultě společenských věd Univerzity 17. listopadu v Praze. Po ukončení studia pracovala jako překladatelka na výzkumném vědeckém pracovišti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Roku 1974 se provdala do Spojených států amerických a až do roku 1994 žila v New York City, kde v letech 1976-79 studovala obor dramatic arts (drama a dějiny divadla) na Columbia University. Věnovala se překladatelské činnosti (překládala z ruštiny do angličtiny hlavně časopisecké články se vztahem k divadlu, na překladech z češtiny do angličtiny spolupracovala s režisérem V. Jasným), pracovala jako jazykový poradce pro divadla v New York City (např. The Public Theatre, The Beaumont Theatre in Lincoln Center) a jako módní návrhářka (modelové svetry) pro exkluzivní newyorské módní domy. Během pobytu v USA překládala v rámci trvalé spolupráce s českými divadly a s českou divadelní agenturou Dilia dramata z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny (Fischerová, Daniela: Princezna T. - Princess T., Praha, Dilia 1987; Sidon, Karol: Shapira - Shapira, Praha, Dilia 1991; Topol, Josef: Sbohem, Sokrate! - Good-bye, Socrates, Praha, Dilia 1991; Topol, Josef: Hlasy ptáků - Voices of the Birds, Praha, Dilia 1991) i s dalšími organizacemi (např. překlad dialogových listin dětského televizního seriálu Barbar, 1992-94). Překládá rovněž beletrii a literaturu faktu.

Překlady z angličtiny

Carpenter, Humphrey: Ježíš (Jesus; LF, Praha, Odeon - Argo 1994)
Clark, Brian: A čí je to vlastně život? (Whose Life Is It Anyway?; D, Praha, Dilia 1986)
Coburn, D. L.: Karetní hra (Gin; D, Praha, Dilia 1985)
Coleman, Clay(ton Webster): Ztracený ostrov 6. Útěk (Lost Island: Escape!; R, Praha, Ivo Železný 1993)
Harwood, Ronald: Garderobiér (The Dresser; D, Praha, Dilia 1987)
Hwang, David Henry: M. Butterfly (M. Butterfly; D, Praha, Dilia 1990/91)
Kent /Kentová/, Margaret: Jak se vdát za toho pravého (How to Marry the Man of Your Choice; LF, Praha, Ivo Železný 1992)
Kolowrat, Ernest: Zpovědi nevědomého hříšníka (Confessions of an Unwitting Sinner; LF, Praha, Český spisovatel 1995, + Ernest Kolowrat)
Kosinski, Jerzy (Nikodem): Nabarvené ptáče (The Painted Bird; R, Praha, Argo 1995; Praha, Argo 2001)
Kosinski, Jerzy (Nikodem): Kroky (Steps; PP, Praha, Argo 1996)
Mamet, David: Život v divadle (A Life in the Theatre; D, Praha, Dilia 1988)
Parent /Parentová/, Gail: David Meyer je matka (David Meyer Is a Mother; R, Praha, Melantrich 1994)
Pinter, Harold: Krajina (Landscape; D, in: Mechanický číšník, Praha, Dilia 1987)
Pinter, Harold: Milenec (Cover; D, in: Mechanický číšník, Praha, Dilia 1987)
Pinter, Harold: Přehlídka (The Parade; D, in: Mechanický číšník, Praha, Dilia 1987)
Pinter, Harold: Zrada (Betrayal; D, Praha, Dilia 1987)
Playboy Stories (VP, Plzeň, Mustang 1996, + další překladatelé)
Pomerance, Bernard: Elefant (The Elefant Man; D, Praha, Dilia 1986)
Rabe, David: Základní výcvik Pavlo Hummela (The Basic Training of Pavlo Hummel; D, Praha, Dilia 1979)
Shepard, Sam: Zrádná mysl (A Lie of the Mind; D, [B. m.], [B. n.] 1986)
Shreve /Shreveová/, Anita: Eden Closeová (Eden Close; R, Praha, Baronet 2000)
Soyinka, Wole: Smrt a královský jezdec (Death and the Kings Horseman; D, Praha, Dilia 1989)
Sparks, Nicholas: Nezapomenutelná cesta (A Walk to Remember; R, Praha, Baronet 2000)
Weller, Michael: Ztracené konce (Loose Ends; D, Praha, Dilia 1983)
Woolf /Woolfová/, Virginia: Jak to vidí současník (The common reader; eseje, [Praha], One Woman Press 2000)