Jařab Josef

Jařab Josef* 26. 7. 1937 Kravaře (u Opavy)

literární vědec, amerikanista, překladatel z angličtiny

Vystudoval (1955-59) anglistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1959-60 byl lektorem na jazykové škole v Ostravě, 1960-61 vyučoval na Univerzitě 17. listopadu v Praze (respektive v Teplicích), 1961-64 byl odborným asistentem katedry jazyků na Vysoké škole báňské v Ostravě, 1964-68 katedry anglistiky Univerzity P. J. Šafaříka v Prešově na Slovensku a 1968-72 katedry cizích jazyků Pedagogické fakulty v Ostravě. Od roku 1972 působil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, do 1990 jako docent, roku 1990 byl jmenován profesorem anglické a americké literatury; v období 1989-96 vykonával funkci rektora. Roku 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu České republiky. Absolvoval několik studijních a vědeckých pobytů v USA, roku 1989 byl hostujícím profesorem na Harvadské univerzitě. Zabývá se dějinami americké literatury, zvláštní pozornost věnuje černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Publikoval vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knižně, velkou pozornost věnoval rovněž popularizaci svého oboru, činnosti recenzentské a ediční (Antologie americké literatury, 1985 - spolueditor; komentovaný výbor Masky a tváře černé Ameriky, 1985; antologie současné americké poezie Dítě na skleníku, 1989). Ve shodě s odborným zaměřením se i v překladech z angličtiny věnuje především americké literatuře.

Překlady z angličtiny

Dítě na skleníku (VB [současná americká poezie], Praha, Odeon 1989, + další překladatelé)
Doctorow, E(dgar) L(awrence): Spisovatel v rodině (The Writer in the Family; P, Světová literatura, 2/1991)
Dva básníci amerického Středozápadu (VB [Richard Hugo, Raymond Carver], Světová literatura, 3/1994)
Ginsberg, Allen: Guru (The Guru; B, in: Obyčejná a nevšední setkání s Allenem Ginsbergem, Olomouc, Divadlo hudby 1989, jako j. j.)
Harrison, Russell: Meditace na téma Bukowski (Meditation on Bukowski; E, in: Náš pomyslný host Charles Bukowski, Olomouc, Divadlo hudby OKS 1988)
Hawkes, John (Clendennin Burne, Jr.): O násilí (Notes on Violence; P, in: Almanach Světové literatury, Praha, Odeon 1986)
Hawkes, John (Clendennin Burne, Jr.): Požár na ostrově (Island Fire; P, in: Almanach Světové literatury, Praha, Odeon 1986)
Masky a tváře černé Ameriky (VB, VE, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé)