Jařab Jan

Jařab Jan* 1965

překladatel z angličtiny

(Syn amerikanisty, překladatele Josefa Jařaba (*1937). Vystudoval medicínu (MUDr.). Překládá z angličtiny americkou beletrii a literaturu faktu.)

Překlady z angličtiny

Brautigan, Richard (Gary): Potrat. Historická romance 1966 (The Abortion: A Historical Romance 1966; R, Praha, Argo 1993)
Bukowski, Charles: Faktótum (Factotum; R, Praha, Pragma 1992)
Dahl, Roald: Obr (The BFG; pohádky, Praha, Hynek 1998)
Gore, Al: Země na misce vah (Earth in the Ecology and the Human Spirit; LF, Praha, Argo 1994; Praha, Argo 2000)
Peck, M(organ) Scott: Meditace (Meditations from the Road; LF, Olomouc, Votobia 1995, + Martin Bergl, Marta Krupičková)
Peck, M(organ) Scott: Nevyšlapanou cestou (The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth; LF, Praha, Odeon 1993; Praha, Odeon 1994; Praha, Argo 1996)
Sendak, Maurice (Bernard): Tam kde žijí divočiny (Where the Wild Things Are; R, Praha, Hynek 1994)
Sontag /Sontagová/, Susan: Nemoc jako metafora (Illness as Metaphor; LF, in: Nemoc jako metafora / AIDS a jeho metafory, Praha, Mladá fronta 1997)