Jamek Václav

Jamek Václav* 27. 11. 1949 Kladno

básník a esejista, překladatel z francouzštiny

Převážnou část středoškolských studií (1966-69) absolvoval ve Francii na dijonském Carnotově lyceu. Po návratu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy francouzštinu a dva semestry literární vědu u Václava Černého; po zrušení oboru si zvolil psychologii (1970-75). Titul PhDr. získal 1991 prací Podklady k psychologii teorie symbolu. 1976 začal pracovat jako redaktor nakladatelství Academia v Praze. Na přelomu let 1984 a 1985 absolvoval pětiměsíční stipendijní pobyt na Ecole Normale Supérieure v Paříži. 1985 se stal redaktorem románských literatur v nakladatelství Odeon v Praze. 1992 získal stipendium na půlroční pobyt ve francouzském La Rochelle. 1994-99 byl zaměstnancem Ministerstva zahraničí (1995-98 kulturním radou českého velvyslanectví v Paříži). Od července 1999 se věnuje literární a překladatelské práci ve svobodném povolání. Píše česky i francouzsky. Do 1989 vycházely jeho překlady z francouzské literatury a řada doslovů a předmluv. Prvním samostatně publikovaným dílem byl francouzsky psaný Traktát o chatrných divech (Traité des courtes merveilles, 1989). České práce, vznikající od poloviny 70. let a některé publikované v samizdatu, vycházely oficiálně v 90. letech (básnické sbírky Surový stav, 1995, a Kniha básňů převeršovná, již vlastnodušně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt Hauptbanhof, básník český, 1995, esej Krkavčí múza, 1992, literární travestie Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští, 1994, divadelní hra Hlavo žvejkavá, 1990).

Překlady z francouzštiny

Bove, Emmanuel: Moji přátelé; Armand (Mes amis. Armand; R, Praha, Odeon 1986)
Cauvin, Patrick: E = mc na druhou, lásko moje (E = mc élevé au carré, mon amour; R, Praha, Odeon 1982)
Modiano, Patrick: Rodný list (Livret de famille; R, Praha, Odeon 1982)
Modiano, Patrick: Ulice temných krámků (Rue des Boutiques Obscures; R, Praha, Mladá fronta 1983)
Perec, Georges: W aneb vzpomínka z dětství (W ou le souvenir d'enfance; R, Praha, Odeon 1979)
Segalen, Victor: Stély (Stèles; BB, Praha, Odeon 1978)
Tournier, Michel: Tetřev hlušec (Le Coq de bruyère; PP, Praha, Odeon 1984)