Hodek Břetislav

Hodek Břetislav* 24. 5. 1924 Praha
† 18. 3. 2007

lexikograf a literární vědec, spisovatel, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Praze byl do 1945 nasazen na práci v pražské Avii. 1945-50 studoval angličtinu, hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). V letech 1950-53 byl redaktorem nakladatelství Vyšehrad, 1953-54 programovým referentem Hudební a artistické ústředny, 1954-67 redaktorem v nakladatelství Artia; 1967-85 působil v Československé akademii věd jako odborný a později vědecko-technický pracovník postupně v Ústavu jazyků a literatur, v Kabinetu jazyků a v Institutu vzdělávání vědeckých kádrů. Patří k předním českým znalcům W. Shakespeara a jeho doby, je spoluautorem třísvazkové publikace Alžbětinské divadlo (1978, 1980, 1985), autorem odborné monografie William Shakespare. Kronika hereckého života (1971) a beletrizovaného životopisu Příběh mladého Shakespeara (1999); zájem o W. Shakespeara se odrazil již v rané studii Na okraj Hamleta (1947) a v monografii Laurence Olivier (1966). Z tradic anglické detektivky vyšel v detektivních románech Kočka (1982), Kocouři (1985) a Případ dávno mrtvých kanonýrů (1987), teoreticky se problematikou tohoto žánru zabýval v eseji Vraždy na dobrou noc (1987). Autor rozhlasových her Konec milosrdného samaritána, Tvůrce hry, Němá smrt. Výsledkem dlouholeté lexikografické práce je několikasvazkový Velký anglicko-český slovník (s K. Haisem). V rozsáhlé překladatelské činnosti se zaměřuje na dílo W. Shakespeara (včetně podtitulků k televiznímu zpracování Shakespearových dramat v BBC) a dalších alžbětinských dramatiků (B. Jonson), ale překládá i divadelní hry novějších autorů anglických (G. B. Shaw, Ch. Fry) i amerických.

Překlady z angličtiny

Beaumont, Francis - Fletcher, John: Rytíř hořící paličky (The Knight of the Burning Pestle; D, Praha, Dilia 1969)
Burke, Jonathan: Hra na Barbaru (Echo of Barbara; R, Praha, Vyšehrad 1979, jako Michael Smutný)
Congreve, William: Láska za lásku (Love for Love; D, Praha, Dilia 1963)
Cooney, Ray: Peklo v hotelu Westminster aneb Dva do jedné (Two into one; D, Praha, Dilia 1993)
Cooney, Ray: Prachy! Prachy! (Funny Money!; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 199...)
Cooney, Ray: 1 + 1 = 3 (Jeden a jedna jsou tři) (Run For Your Wife; D, Praha, Dilia 1993)
Fry, Christopher: Dáma není k pálení (The Lady's Not For Burning; D, Praha, Dilia 1964; premiéra Praha, Národní divadlo 1970)
Fry, Christopher: I v temnotě je světla dost (The Dark is the Light Enough; D, Praha, Dilia 1967)
Fry, Christopher: Velice hojný Fénix (A Phoenix Too Frequent; D, Praha, Dilia 1966)
Greene, Graham: Jádro věci (The Heart of the Matter; R, Praha, Lidová demokracie 1957; in: Jádro věci / Konec dobrodružství, Praha, Odeon 1986)
Greene, Graham: Revolver na prodej (A Gun for Sale; R, Praha, SNKLU 1965)
Greene, Graham: Suterén a jiné povídky (Twenty-one stories; VP, Praha, Lidová demokracie 1963, jako A. J. Zima)
Innes, Michael: Hamlete, pomsta! (Hamlet, Revenge!; R, Praha, Orbis 1976)
Jonson, Benjamin: Alchymista (The Alchemist; D, Praha, Orbis 1956; Praha, Dilia 1956)
Kennedy, John Fitzgerald: Profily odvahy (Profiles in Courage; LF, Praha, Orbis 1968, + Milada Šimsová; Praha, Orbis 1969, + Milada Šimsová)
Lee, Laurie: Jablečné víno s Rozárkou (Cider with Rosie; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)
Lee, Laurie: Psát vlastní životopis (I Can't Stay Long; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)
Lee, Laurie: Španělské víno s houslemi (As I Walked Out One Midsummer Morning; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Tak trochu básník (A Touch of the Poet; D, Praha, Dilia 1969)
Painter, William: Romeo a Giulietta (Romeo and Juliette; R, Praha, Supraphon 1983)
Shakespeare, William: Hamlet (Hamlet; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1982)
Shakespeare, William: Jindřich V. (Henry V.; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1971)
Shakespeare, William: Konec vše napraví (Alls Well that Ends Well; D, Praha, Dilia 1963; Praha, Dilia 1982)
Shakespeare, William: Kupec benátský (The merchant of Venice; D, Praha, Dilia 1978)
Shakespeare, William: Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing; D, Praha, Dilia 1966; Praha, Dilia 1970; premiéra Praha, Národní divadlo 1976)
Shakespeare, William: Othello (Othello; D, Praha, Dilia 1971; premiéra Praha, Národní divadlo 1972)
Shakespeare, William: Perikles, kníže Tyrský (Pericles, Prince of Tyre; D, Praha, Dilia 1975)
Shakespeare, William: Richard III. (King Richard III.; D, Praha, Dilia 1972; in: Pět her, Praha, Odeon 1980)
Shakespeare, William: Romeo a Julie (Romeo and Juliet; D, Praha, Dilia 1980)
Shakespeare, William: Sen svatojánské noci (A Midsummer Nights Dream; D, Praha, Dilia 1994; premiéra České Budějovice - v přírodním divadle v Českém Krumlově 1996)
Shakespeare, William: Sonety (The Sonnets; BB, 1976; Praha, Československý spisovatel 1976; Praha, Nadace Lyry Pragensis 1995)
Shakespeare, William: Zimní pohádka (Winters Tale; D, in: Komedie I., Praha, Odeon 1988)
Shakespeare, William: Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew; D, Praha, Dilia 1975, premiéra České Budějovice)
Shakespeare a moderní divadlo (VE, Praha, Orbis 1964)
Shaw, George Bernard: O sobě (Sixteen Self Sketches; LF, Praha, Supraphon 1974)
Shaw, George Bernard: Živnost paní Warrenové (Mrs. Warrens profession; D, in: Divadelní moudrost G. B. Shawa, Praha, Mladá fronta 1979)
Stewart, George R.: Bouře (Storm; Praha, K. Voleský 1946, + Hana Budínová, Věra Dědinová)
Stevenson, Robert Louis: Klub sebevrahů (The Suicide Club; N, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981; in: Klub sebevrahů / Pavilon na písčinách, Praha, Slovart 1998)
Stevenson, Robert Louis: Pavilon na písčinách (The Pavilon on the Links; PP, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981; in: Klub sebevrahů / Pavilon na písčinách, Praha, Slovart 1998)
Thackeray, William Makepeace: Kniha o snobech (The Book of Snobs; PP, in: Kniha o snobech od jednoho z nich, Praha, Vyšehrad 1951; in: Hoggartyovský diamant / Kniha o snobech a jiné prózy, Praha, Odeon 1974; jako Kniha o snobech od jednoho z nich, Praha, Lidové noviny 1996)
Ustinov, Peter: Láska čtyř plukovníků (The Love of Four Colonels; D, Praha, Dilia 1993)

poslední aktualizace: 2.9.2016