Havlínová Vlasta

Havlínová Vlasta


* 24. 9. 1918 Štokrava (Stockerau, Dolní Rakousy)
† 28. 2. 2018

cizojazyčná korespondentka, tlumočnice, překladatelka z němčiny a portugalštiny

Po ukončení středoškolských studií na Obchodní akademii v Prostějově 1937 pracovala v Praze jako sekretářka ředitele firmy Matador - Petrželka (1937–38) a Juta (1939–46). Roku 1946 studovala 2 semestry žurnalistiku. V letech 1946–48 byla exportní referentkou v Brazílii (São Paulo), 1948–50 konzulární úřednicí československého vyslanectví v Brazílii (Rio de Janeiro). Po návratu do Československa byla 1951–63 zaměstnána v propagačním oddělení Státního pedagogického nakladatelství v Praze. V letech 1963–71 se věnovala překladatelské práci ve svobodném povolání (překlady dialogových listin a tvorba filmových titulků brazilských filmů). V letech 1971–76 působila jako tajemnice operního studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Překládala z portugalštiny a němčiny, literaturu faktu i beletrii.

Překlady z němčiny

Staden, Hans: Dvě cesty do Brazílie (Zwei Reisen nach Brasilien; LF, Praha, Orbis 1957; Praha, Titanic 2000)

Překlady z portugalštiny

Maria de Jesus, Carolina: Smetiště (Quarto de despejo; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959; Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1964)
Ramos, Graciliano: Vyprahlé životy (Vidas secas; N, Praha, SNKLHU 1959)
Sales, Herberto: Tvrdý je diamant (O cascalho; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1964)