Hauková Jiřina

Hauková Jiřina* 27. 1. 1919 Přerov
† 15. 12. 2005

básnířka, překladatelka z angličtiny

Manželka výtvarného a literárního teoretika a kritika Jindřicha Chalupeckého (1910-1990). Po maturitě (1938) na reálném gymnáziu v Přerově začala studovat angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě v Brně. 1939-42 pracovala jako redaktorka Obzoru v Přerově, 1942-45 na Ministerstvu lidové osvěty v Praze, 1945-47 v publikačním odboru a 1947-50 v americkém oddělení Ministerstva informací. Od 1950 se věnuje literatuře ve svobodném povolání. Vlastní tvorbu Haukové zahrnuje pouze poezie. Publikovala od poloviny 30. let, zprvu časopisecky. Po knižní prvotině Cizí pokoj (1946) bylo další básnické dílo blízké poetice Skupiny 42, jejíž členkou autorka byla (Oheň ve sněhu, 1958, Mezi lidmi a havrany, 1965, Rozvodí času, 1967, Země nikoho, 1970). Následující sbírky vycházely v delších časových odstupech (Motýl a smrt, 1983 v samizdatu, 1990; Spodní proudy, 1987 v samizdatu, München 1988, Praha 1992). Výbor ze své poezie Letorosty (1970) přepracovala pro zahraniční vydání (München 1987). V překladech z angličtiny se zaměřuje také na poezii, nejčastěji na představitele moderních uměleckých výbojů (T. S. Eliot, W. C. Williams, D. Thomas) nebo jejich předchůdce (E. Dickinsonová).

Překlady z angličtiny

Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + E. F. Burian, František Vrba, Josef Hiršal, Jiří Joran, Zbyněk Kožnar, Stanislav Mareš, Jan Rychlík, Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, Jiří Valja, Jan Zábrana)
Blues (VB, Světová literatura, 1/1957, + J. C., Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, Stanislav Mareš)
Burman, Ben Lucien: Mississippi (Blow for a Landing; R, Praha, Orbis 1975)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Černošský vlak (VB, lidová poezie, Světová literatura, 6/1958)
Dickinson /Dickinsonová/, Emily (Elizabeth): Jediný ohař (VB, Praha, Dělnické nakladatelství 1948)
Dickinson /Dickinsonová/, Emily (Elizabeth): Můj dopis světu (VB, Praha, Mladá fronta 1977)
Eliot, T(homas) S(tearns): Pustá země (The Waste Land; BB, Praha, B. Stýblo 1947, + Jindřich Chalupecký)
Keats, John: Když mraky září (VB, Praha, SNKLU 1961)
Kennedy, Stetson: Odhalení Jihu (Southern Exposure; LF, Praha, Svoboda 1949, + Jarmila Urbánková)
London, Jack: Povídky z celého světa (VP, Praha, Práce 1954)
London, Jack: O malém člověku (The Little Man; P, in: Mys Dobré Naděje, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960)
Melville, Herman: Taipi (Typee; R, Praha, Práce 1956; Praha, Práce 1960; nezkrácené vydání Praha, Práce 1978)
Melville, Herman: Omú (Omoo; R, Praha, Práce 1958, + Zdeněk Kirschner)
Nin, Anais: Lstivá zima (The Winter of Artifice (1939 Paris edition); R, Praha, Pamyr 1946, jako Libuše Jurášová)
Plath /Plathová/, Sylvia: Mlčení užaslých duší (VB, Světová literatura, 1/1974)
Poe, Edgar Allan: Případ pana Valdemara (VP, Praha, V. Pour 1948; jako bibliofilie Brno, F. Janás, 1982, 1990)
Poezie přelomu století (VB, Praha, Mladá fronta 1984, + další překladatelé)
Stein /Steinová/, Gertrude: Vlastní životopis Alice B. Toklasové (The Autobiography of Alice B. Toklas; LF, Praha, Symposium 1968)
Stevens, Wallace: Pro sebe na hoboji (VB, Světová literatura, 5/1965)
Thomas, Dylan: Zvláště když říjnový vítr (VB, Praha, SNKLHU 1958)
Thomas, Dylan: Kapradinový vrch (VB, Praha, Mladá fronta 1965)
Tři z nejmladší americké básnické generace (VB [T. Berrigan, H. McCord, D. Schmitz], Světová literatura, 6/1975)
Williams, William Carlos: Hudba pouště (VB, Praha, SNKLU 1964)

poslední aktualizace: 2.9.2016