Hanuš Jiří

Hanuš JiříJiří Hanuš pochází z Horšovského Týna, kde maturoval na místní SVVŠ. Na Univerzity Karlově studoval na Filozofické fakultě angličtinu a latinu. Po promoci v roce 1972 pracoval jako asistent na Katedře věd o antickém starověku FFUK. Z katedry odešel roku 1976 a následně působil na Jazykové škole v Praze, kde vyučoval angličtinu. V roce 1978 získal titul PhDr. na základě dizertační práce o románech D. H. Lawrence. V roce 1990 nastoupil na Katedru anglistiky a amerikanistiky FFUK, kde do roku 1993 vyučoval americkou literaturu. Pak odešel jako redaktor do nakladatelství Reader’s Digest Výběr, kde v letech 1995-2013 pracoval jako šéfredaktor knižní redakce. Od roku 2013 působí jako překladatel na volné noze. Kromě překladů z britské a americké beletrie píše také recenze na nově vydané tituly z této oblasti. Učí americkou literaturu na Fakultě sociálních věd UK.

Překladatelská ocenění

2004: mimořádná tvůrční odměna Obce překladatelů za překlad románu Gertruda a Claudius (2003)
2006: Cena Josefa Jungmanna za překlad románu Lidská skvrna (2005)
2011: uveden do Síně slávy Obce překladatelů.


Překlady z angličtiny

Bryant, Will: Na hranici zákona (Bill Russell; Praha, Odeon 1981)
Graves, Robert: Řecké mýty (The Greek Myths; Praha, Odeon 1982)
Carter, Forrest: Odvedu vás do Sierry Madre (Watch for Me on the Mountain; Praha, Odeon 1983)
Mayo, Nick: Benefice (The Benefit; Praha, Svoboda 1984)
Lewis, Sinclair: Babbitt (Babbitt; Praha, Odeon 1984)
Dexter, Colin: Naposledy viděna v… (Last Seen Wearing; Praha, Odeon 1985)
Macdonald, John Dann: 3x detektiv amatér Travis McGee: Dlouhý levandulový pohled (Long Lavender Look; Praha, Odeon 1987)
Sanders, Lawrence: Druhý smrtelný hřích (The Second Deadly Sin; Praha, Svoboda 1987)
Hyde, Christopher: Vlna (Wave; Praha, Svoboda 1988)
Parish, Frank: Návnada na vraha (Bait on the Hook; Praha, Odeon 1989)
Bradbury, Ray: Kaleidoskop (kolekt. překl., Praha, Odeon 1989)
Vidal, Gore: Julianus (Julian; Praha, Svoboda 1992)
Ford, Richard: Divočina (Wildlife; Praha, MF 1993)
Roth, Philip: Milostné rozmluvy (Deception; Praha, Melantrich 1993)
Guralnick, Peter: Poslední vlak do Memphisu (Last Train to Memphis; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1996)
Lawrence, David Herbert: Muž, který zemřel (The Man Who Died; Praha, Volvox Globator 1999)
Ishiguro, Kazuo: Malíř pomíjivého světa (The Artist of the Floating World; Praha, Argo 1999)
Bellow, Saul: Henderson, král deště (Henderson, the Rain King; Praha, Volvox Globator 1999)
Fowles, John: Larva (The Maggot; Praha, Volvox Globator 2000)
Updike, John: Gertruda a Claudius (Gertrude and Claudius; Praha, Paseka 2003)
Kesey, Ken: Námořníkova píseň (Sailor Song; Praha, Argo 2003)
Roth, Philip: Lidská skvrna (The Human Stain; Praha, Volvox Globator 2005)
Updike, John: Vesnice (Villages; Praha, Volvox Globator 2006)
Miller, Henry: Insomnie, aneb, Ďábel na svobodě (Insomnia or Devil at Large; Praha, Pragma 2007)
Roth, Philip: Umírající zvíře (The Dying Animal; Praha, MF 2007)
Roth, Philip: Duch odchází (Exit Ghost; Praha, MF 2008)
Roth, Philip: Sabbathovo divadlo (Sabbath Theater, Praha, MF 2008)
Roth, Philip: Druhý život (The Counterlife; Praha, MF 2010)
Updike, John: Vdovy z Eastwicku (The Widows of Eastwick; Praha, Paseka 2010)
Roth, Philip: Pokoření (The Humbling; Praha, MF 2011)
Roth, Philip: Profesor touhy (The Professor of Desire; Praha, MF 2011)
Roth, Philip: Sbohem, město C. a pět povídek (Goodbye, Columbus and Five Stories, Praha, MF 2012)
Roth, Philip: Zuckerman zbavený pout (Zuckerman Unbound, Praha, MF 2013)
Irving, John: V jedné osobě (In One Person; Praha, Odeon 2013)
Sedaris, David: Když vás pohltí plameny (When You Are Engulfed in Flames; Praha, Argo 2013)
Egan /Eganová/, Jennifer: Hrad (The Keep; Praha, Odeon 2014)
Roth Pierpont /Rothová Pierpontová/, Claudia: Roth zbavený pout (Roth Unbound; Praha, MF 2015)
Roth, Philip: Ňadro (The Breast; Praha, MF 2015)
Roth, Philip: Klam (Deception; Praha, MF 2016)
Warhol, Andy a Pat Hackett /Hackettová/: Popismus (Popism; Praha, Argo 2016)
Hemingway, Ernest: Povídky (49 Short Stories; Praha, Odeon 2016)
Bradbury, Ray: Ilustrovaný muž (The Illustrated Man; kol. překl., Praha, Plus 2017)
Roth, Philip: Žít jako muž (My Life As a Man; Praha, MF 2017)
Beatty, Paul: Zaprodanec (The Sellout; Praha, Odeon 2017)

poslední aktualizace: 23. 11. 2017