Hamzová Jitka

Hamzová Jitka* 13. 4. 1929, Praha
† 25. 11. 2017

překladatelka z francouzštiny

Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studovala v letech 1948-52 výtvarnou výchovu a francouzštinu na Univerzitě Karlově. Po krátkém pedagogickém působení na středních školách pracovala v dokumentaci Svazu výtvarných umělců, v letech 1963-75 byla redaktorkou časopisu Výtvarné umění a 1975-87 redaktorkou nakladatelství Odeon. V překladech z francouzštiny se zaměřuje zejména na díla z oblasti výtvarného umění.

Překlady z francouzštiny

Apollinaire, Guillaume: O novém umění (Les peintres cubistes + výbor statí; Praha, Odeon 1974)
Bachelard, Gaston: Psychoanalýza ohně (La psychanalyse du feu; LF, Praha, Mladá fronta 1995)
Bachelard, Gaston: Voda a sny (L'eau et les rêves; EE, Praha, Mladá fronta 1997, + Jiří Pelán [verše])
Braque, Georges: Zápisky a rozhovory (Cahiers de Georges Braque + rozhovory; LF, Praha, Arbor Vitae 1998)
Corot, Jean-Baptiste Camille: Dokumenty (výbor vzpomínek a dokumetnů, Praha, SNKLHU 1959, jako Jitka Hamsová)
Francastel, Pierre: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století (La Figure et le Lieu. L'Ordre visuel du Quattrocento; LF, Praha, Odeon 1984)
Giacometti, Alberto: Moje skutečnost (výbor textů, rozhovory, Praha, Arbor vitae 1998)
Huyghe, René: Řeč obrazů ve světle psychologie umění (Les puissances de l'image, bilan d'une psychologie de l'art; EE, Praha, Odeon 1973)
Le Targat, François: Marc Chagall (Marc Chagall; LF [monografie], Praha, Odeon 1987)
Matisse, Henri: Pozdní texty (výbor textů, rozhovory, Praha, Arbor vitae 1999)
Redon, Odilon: Samomluvy (A soi-même + výbor statí; Praha, TORST 1996)
Rodin, Auguste: O umění (výbor statí, Praha, SNKLU 1961, + Eva Špinková)
Rouault, Georges: O umění a životě (výbor textů, Praha, Arbor vitae 2000, + Jiří Pelán [verše])

poslední aktualizace: 10. 5. 2018