Hrdina Karel

Hrdina Karel* 13. 1. 1882 Černice (Mojné-Černice, u Českého Krumlova)
† 28. 8. 1949 Praha

klasický filolog, editor, překladatel z latiny

Po maturitě (1900) na gymnáziu v Českých Budějovicích vystudoval klasickou filologii na filozofické fakultě pražské univerzity a stal se středoškolským profesorem. Vyučoval na gymnáziích v Praze (1904-06 a 1914-19) a v Kolíně (1906-14), od 1919 působil na ministerstvu školství a osvěty. Roku 1948 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Zabýval se především latinským směrem českého básnictví v období humanismu (vydal antologii Bohemia Latina, 1931), pokračoval v rozsáhlém biografickém a bibliografickém díle A. Truhláře Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému, v Čechách a na Moravě ve století 16. (1918), vydával také česky psané památky, zejména cestopisy. Překládal středověkou latinskou prózu vzniklou v Čechách (Vlastní životopis Karla IV.), ale i autory antické (Petronius); většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, ale jeho překlady byly zařazovány i do pozdějších výborů.

Překlady z latiny

Antické novely (VN, Praha 1965, + Bořivoj Borecký, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz, [obsahuje překlady z latiny i klasické řečtiny])
Kosmova kronika česká (Chronica Bohemorum; kronika, Praha, Odeon 1975; Praha, Svoboda 1972, + Marie Bláhová)
Kampanus Vodňanský, Jan: Mecenáši Karlovy univerzity (Praha, Husova teologická fakulta 1949)
Petronius Arbiter, Gaius: Hostina u Trimalchiona (Cena Trimalchionis; Praha, SNKLHU 1959)
Petronius Arbiter, Gaius: Satyrikon (Satyrikon; Praha, Svoboda 1971)
První pokračovatelé Kosmovi (kroniky, Praha, Melantrich 1950; Praha, Svoboda 1974, + Marie Bláhova a V. V. Tomek)
Příběhy krále Přemysla Otakara II. Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II. Dva současné letopisy (letopisy, Praha, Vyšehrad 1947)
Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990, + Václav Bahník, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz, Dana Svobodová, Dagmar Tenorová, Anežka Vidmanová, Irena Zachová)