Hrbata Zdeněk

Hrbata Zdeněk* 28. 12. 1952 Praha

romanista a komparatista, překladatel z francouzštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obory francouzština a čeština, absolvoval 1978. V letech 1985-93 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, poté působil na komparatistice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, roku se stal 1997 docentem. Jako komparatista a romanista se zajímá o problematiku české a francouzské literatury především období romantismu, byl např. editorem sborníků Český romantismus v evropském kontextu nebo Román a genius loci. Ve svých překladech z francouzštiny se soustřeďuje na prózu a poezii 19. a 20. století; početné jsou i jeho překlady z francouzské esejistiky.

Překlady z francouzštiny

Borel, Pétrus: Champavert, nemorální povídky (Champavert. Contes immoraux; PP, Jinočany, H+H Vyšehradská 1999, + Jaroslav Fryčer)
Clavel, Bernard: Zlato země (L'Or de la terre; R, Praha, Naše vojsko 1993)
Gadenne, Paul: Černý vítr (Le Vent noir; R, Praha, Odeon 1989)
Ghelderode, Michel de: Sochy aneb Nemocná zahrada (Mes statues; VP, Praha, ANNO 1998, + Anna Kareninová, Tomáš Kybal)
Lévinas, Emmanuel: Čas a jiné (Le temps et l'autre; EE, Praha, Dauphin 1997)