Hošek Ludvík

Hošek Ludvík* 1926

překladatel z němčiny

Překládá především odbornou literaturu z oblasti psychologie, hlavně z němčiny.

Překlady z němčiny

Freud, Sigmund: Nespokojenost v kultuře (LF, Praha, Hynek, 1998)
Freud, Sigmund: O člověku a kultuře (VE, LF, Praha, Odeon 1990 + Jiří Stromšík, Jiří Pechar)
Freud, Sigmund: Spisy z let 1932-1939 (Werke aus den Jahren 1932-1939; LF, Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1998 + Jiří Pechar, Otakar Vochoč)
Freud, Sigmund: Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika (Totem und Tabu; LF, Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1997)
Freud, Sigmund: Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewusten; LF, Praha, Práh 1991)