Hornátová Eliška

Hornátová Eliška

* 6. 5. 1929 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z angličtiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Praze studovala v letech 1948-52 angličtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1953 získala titul PhDr. V letech 1952-61 pracovala jako redaktorka v tiskové agentuře Nová Čína, 1962-91 působila jako odborná asistentka na katedře anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V překladech z angličtiny se zaměřuje převážně na anglický román 20. století. Manžel Jaroslav Hornát (1929-1990) byl rovněž překladatelem z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Beach, Joseph Warren: Literatura devatenáctého a počátku dvacátého století (The Literature of the Nineteenth and the Early Twentieth Centuries, 1798 to the First World War, in: A History of English Literature; E, in: Dějiny literatury, Praha, SNKLU 1963)
Clavell, James (duMaresq): Šógun (II) (III) (Shogun; R, Praha, Odeon 1993, + Štěpán Jindra; Praha, Euromedia Group - Ikar 2000, + další překladatelé)
Du Maurier /Maurierová/, Daphne: Přízračný svět Branwella Brontëa (The Infernal World of Branwell Brontë; LF, Praha, Odeon 1970)
Fowles, John Robert: Sběratel (The Collector; R, Praha, Odeon 1988)
Haliburton, Thomas Chandler: Hodinář (The Clockmaker; PP, in: V kanadské divočině, Praha, DITA 1993, + Michaela Chejstovská)
Moodie /Moodiová/, Susanna: Život v buši (Roughing It in the Bush; PP, in: V kanadské divočině, Praha, DITA 1993, + Michaela Chejstovská)
Murdoch /Murdochová/, Iris: Pod sítí (Under the Net; R, Praha, Odeon 1968)
Radcliffe /Radcliffová/, Ann: Záhady Udolfa (The Mysteries of Udolpho; R, Praha, Odeon 1978, + Jaroslav Hornát)
Rutherfurd, Edward: Sarum, román o Anglii (Sarum, the Novel of England; R, Praha, Práce 1995, + Michaela Chejstovská-Amlerová; Praha, AA art 2000, + Michaela Chejstovská-Amlerová)
Snow, Charles Percy: Profesoři (The Masters; R, Praha, SNKLU 1963)
Traill /Traillová/, Catharine Parr: V kanadském zálesí (The Backwoods of Canada; PP, in: V kanadské divočině, Praha, DITA 1993, + Michaela Chejstovská)