Holzbachová Ivana

Holzbachová Ivana* 30. 6. 1946 Hradec Králové

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z francouzštiny a španělštiny

Po maturitě na gymnáziu v Brně studovala v letech 1963-68 obor filozofie a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně; 1968 získala titul PhDr., 1974 dosáhla vědecké hodnosti CSc. Od roku 1972 působila jako odborná a posléze vědecká pracovnice na katedře filozofie Filozofické fakulty univerzity v Brně, 1990 byla jmenována docentkou. Podílela se rovněž na práci brněnské odbočky Jednoty filosofické, 1990 se stala její předsedkyní. Od 1990 je současně i šéfredaktorkou revue Masarykovy univerzity Universitas. Ve své vědecké práci se zabývá zejména filozofií společnosti a dějin a filozofií vědy, odborné stati publikuje v časopisech a sbornících (Československý časopis historický, Filozofický časopis, Universitas), knižně vydala práce Člověk a dějiny (1981), Společnost - dějiny - struktura (1988), je autorkou či spoluautorkou několika vysokoškolských skript. Věnuje se rovněž literární činnosti, její sci-fi povídky vycházejí v časopisech a antologiích. Překládá z francouzštiny a španělštiny, kromě odborných prací také beletrii, z níž upřednostňuje žánr sci-fi.

Překlady z francouzštiny

Augé, Marc: Antropologie současných světů (Pour une anthropologie des mondes contemporaines; E, Brno, Atlantis 1999)
Jeury, Michel: Strážci ticha (Les écumeurs du silence; R, Brno, Návrat 1993)
Jeury, Michel: Tmavý odštěpek (Le sombre éclat; R, Brno, Návrat 1993)
Morin, Edgar: Věda a svědomí (Science avec Conscience; E [filozofický], Brno, Atlantis 1995)
Salomon, Jean-Jacques: Technologický úděl (Le destin technologique; LF [pojednání], Praha, Filosofia 1997)

Překlady ze španělštiny

Chaviano, Daína: Jelení paní (La dama del ciervo; P, Světová literatura, 5/1987)
Chaviano, Daína: Zavinil to robot (La culpa es del robot; P, Světová literatura, P/1991)