Herynková Jitka

Herynková Jitka


* 9. 8. 1946 Olomouc

překladatelka z angličtiny

Rozená Jasanová. Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Olomouci studovala 1965-70 obor angličtina - španělština na Univerzitě Palackého v Olomouci; Mgr. (1970). V letech 1970-74 vyučovala na gymnáziu, 1974-78 působila jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně a 1978-90 v knihovně Univerzity Palackého v Olomouci, 1990-2003 pracovala na Univerzitě Palackého jako vedoucí Kanceláře zahraničních styků.

 

Překlady z angličtiny

Bishop /Bishopová/, Elizabeth: Paradoxy prostoty (VB, Bratislava, Fragment, 8/1992)
Bly, Robert (Elwood): Ten strom tu bude tisíc let (VB, Světová literatura, 2/1990)
Giovanni /Giovanniová/, Nikki: Cukrová vata za deštivého dne ( Olomouc, Aluze, 1/2005)
Image jako obraz. Poesie amerických imagistů (VB, Světová literatura, 4/1993, + Petr Mikeš, [Jitka Herynková básně S. Cannella, J. G. Fletchera, A. Lowellové, W. C. Williamse])
Imagisté (Praha, FRA, 2002, + Petr Mikeš )
Komachi, Ono No; Shikibu Izumi: Inkoustový měsíc. Milostná poezie žen japonského středověku (VB, Olomouc, Votobia 1991, [přeloženo z angličtiny])
Lawson /Lawsonová/, Helen: Odvaha za úsvitu (Courage at Daybreak, Praha, FRA 2004 )
Pevniny ostrovů. Čtyři angličtí básníci (VB, Host, 4/1998, + Petr Mikeš, Edita Drozdová, Jana Mesárošová, [Jitka Herynková básně Lee Harwooda])
Setkání na Welwyn Street (Encounters on Welwyn Street; VB, Olomouc, Votobia 1996)
Tři ženské hlasy z básnícího chóru (VB, Světová literatura 5/1988, + Jaroslav Kořán, [Jitka Herynková básně L. Pastanové])

poslední aktualizace: 29.4.2006