Heroldová-Šťovíčková Danuška

Heroldová-Šťovíčková Danuška*19. 2. 1929 Praha
† 30. 10. 1976 Praha

sinoložka, překladatelka z čínštiny

Po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze studovala 1947-52 na Filologické fakultě Univerzity Karlovy obor čínština a dějiny Dálného východu; zároveň docházela na kurzy hindštiny na škole orientálních jazyků. Ještě za vysokoškolských studií vyučovala hindštině na univerzitě v Olomouci (1950-51) a čínštině na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1952-53). Poté odjela do Číny, kde působila jako první lektorka češtiny na Pekingské univerzitě a v Ústavu cizích jazyků v Pekingu (1953-57). V té době začala sbírat materiál pro Česko-čínský tematický slovník, první lexikografické dílo svého druhu v češtině a čínštině. Z její iniciativy byl založen lexikografický kolektiv Orientálního ústavu Československé akademie věd (1958), v jehož čele stála více než deset let. Zasloužila se o vypracování celého rukopisu rozsáhlého lexikografického díla Česko-čínský slovník až do 5. dílu. Vedle lexikografického bádání tvoří neméně významnou část jejího díla rozsáhlá překladatelská činnost z čínštiny a vlastní literární tvorba motivovaná čínskou lidovou moudrostí. Její převyprávění čínských lidových pohádek byla přeložena do řady evropských jazyků, včetně finštiny, norštiny a švédštiny. Překládala i do čínštiny (pohádky J. Čapka) a v raných dobách i do latiny. V její písemné pozůstalosti se nachází asi třísetstránkový rukopisný konvolut jejích latinských překladů z dob gymnaziálních studií (mj. díla K. Čapka, S. Čecha, B. Němcové, A. Dumase, V. Němiroviče-Dančenka).

Překlady z čínštiny

Aj Čching: Mám rád tuto zemi (B, Nový Orient, 1/1953)
Aj Čching: Podzim (B, Nový Orient, 1/1953)
Aj Čching: Trakař (B, Nový Orient, 1/1953)
Čchen Süan-jou: Příběh o tom, jak duše žila bez těla (Nový Orient, 5/1963)
Čínské lidové pohádky (pohádky, Praha, SNKLU 1962)
Džao Šu-li: Na horských pláních (Praha, Naše vojsko 1951, + Daniela Khestlová, Jarmila Kalousková)
Emi Siao: Mládí Mao Ce-tunga (Praha, Mladá fronta 1952, + Daniela Khestlová, Jarmila Kalousková)
Jüan Ťing - Kchung Ťie: Příběh o hrdinovi a hrdince (Praha, Mladá fronta 1953, + Milada Šťovíčková)
Li Čchao-wej: Dcera dračího krále (pohádky, Praha, Artia 1971)
Mu Mu-tchien: Teskný úder zvonů (B, Nový Orient, 10/1960)
Mu Mu-tchien: Věnování (B, Nový Orient, 10/1960)
Stříbrný kůň. Výbor moderní čínské poezie dvacátých až čtyřicátých let (VB, Praha, SNKLU, 1964)
Tři zlaté Buddhovy vlasy a jiné čínské pohádky (pohádky, Praha, Artia 1972, + Milada Šťovíčková)
Z lidových písní jüe-fu (VB [lidová poezie], Nový Orient, 10/1961)
Zápisky ze starých análů Kuo-jü. Kapitola o tom, jak král Li se vypořádal s kritikou (Nový Orient, 4/1970)