Hejda Zbyněk

Hejda Zbyněk* 2. 2. 1930 Hradec Králové

básník, esejista, překladatel z angličtiny a němčiny

Po maturitě (1949) na gymnáziu v Hradci Králové studoval v letech 1949-53 filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak do roku 1958 působil jako asistent na katedře dějin dělnického hnutí. V letech 1958-68 pracoval ve Vlastivědném středisku Pražské informační služby, roku 1968 se stal redaktorem a zástupcem šéfredaktora nakladatelství Horizont (časopis Tvář). Od roku 1969 pracoval v antikvariátu, odkud byl nucen po roce 1977 odejít, v letech 1981-89 byl zaměstnán jako domovník. Roku 1990 začal přednášet filozofii v Ústavu humanitních věd 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Autor básnických sbírek (Všechna slast, 1964; Blízko smri, samizdat 1978, München 1985, přepracované Praha 1992; Lady Felthamová, samizdat 1979, Paris 1987, Praha 1992; Tři básně, samizdat 1987; Pobyt v sanatoriu, 1993; Nikoho tam nepotkám, 1994). V překladech z němčiny a angličtiny se zaměřuje na poezii, blízcí jsou mu němečtí expresionisté G. Trakl a G. Benn. Překlady přispíval do časopisů, v 70. a 80. letech vydával své překlady v samizdatu. Souborně jeho překladatelské dílo vyšlo pod titulem Překlady (Praha, Aula 1998).

Překlady z angličtiny

Dickinson /Dickinsonová/, Emily (Elizabeth): Verše (VB, samizdat 1977; oficiálně in: Hejda, Zbyněk: Překlady, Praha, Aula 1998)