Hanuš Jiří

Hanuš JiříJiří Hanuš pochází z Horšovského Týna, kde maturoval na místní SVVŠ. Na Univerzity Karlově studoval na Filozofické fakultě angličtinu a latinu. Po promoci v roce 1972 pracoval jako asistent na Katedře věd o antickém starověku FFUK. Z katedry odešel roku 1976 a následně působil na Jazykové škole v Praze, kde vyučoval angličtinu. V roce 1978 získal titul PhDr. na základě dizertační práce o románech D. H. Lawrence. V roce 1990 nastoupil na Katedru anglistiky a amerikanistiky FFUK, kde do roku 1993 vyučoval americkou literaturu. Pak odešel jako redaktor do nakladatelství Reader’s Digest Výběr, kde v letech 1995-2013 pracoval jako šéfredaktor knižní redakce. Od roku 2013 působí jako překladatel na volné noze. Kromě překladů z britské a americké beletrie píše také recenze na nově vydané tituly z této oblasti. Učí americkou literaturu na Fakultě sociálních věd UK.

Překladatelská ocenění

2004: mimořádná tvůrční odměna Obce překladatelů za překlad románu Gertruda a Claudius (2003)
2006: Cena Josefa Jungmanna za překlad románu Lidská skvrna (2005)
2011: uveden do Síně slávy Obce překladatelů.


Překlady z angličtiny

Bryant, Will: Na hranici zákona (1981)
Graves, Robert: Řecké mýty (1982)
Carter, Forrest: Odvedu vás do Sierry Madre (1983)
Mayo, Nick: Benefice (1984)
Lewis, Sinclair: Babbitt (1984)
Dexter, Colin: Naposledy viděna v… (1985)
3x detektiv amatér Travis McGee (1987)
Sanders, Lawrence: Druhý smrtelný hřích (1987)
Hyde, Christopher: Vlna (1988)
Bradbury, Ray: Kaleidoskop (1989)
Parish, Frank: Návnada na vraha (1989)
Vidal, Gore: Julianus (1992)
Ford, Richard: Divočina (1993)
Roth, Philip: Milostné rozmluvy (1993)
Playboy stories (1996)
Guralnick, Peter: Poslední vlak do Memphisu (1996)
Lawrence, David Herbert : Muž, který zemřel (1999)
Ishiguro, Kazuo: Malíř pomíjivého světa (1999)
Bellow, Saul: Henderson, král deště (1999)
Fowles, John: Larva (2000)
Updike, John: Gertruda a Claudius (2003)
Kesey, Ken: Námořníkova píseň (2003)
Roth, Philip: Lidská skvrna (2005)
Updike, John: Vesnice (2006)
Miller, Henry: Insomnie, aneb, Ďábel na svobodě (2007)
Roth, Philip: Umírající zvíře (2007)
Roth, Philip: Duch odchází (2008)
Roth, Philip: Sabbathovo divadlo (2008)
Roth, Philip: Druhý život (2010)
Updike, John: Vdovy z Eastwicku (2010)
Roth, Philip: Pokoření (2011)
Roth, Philip: Profesor touhy (2011)
Roth, Philip: Sbohem, město C. a pět povídek (2012)
Roth, Philip: Zuckerman zbavený pout (2013)
Irving, John: V jedné osobě (Praha, Odeon 2013)
Sedaris, David: Když vás pohltí plameny (Praha, Argo 2013)
Eganová, Jennifer: Hrad (Praha, Odeon, vyjde v červnu 2014)