Hanč Jan

Hanč Jan* 30. 5. 1916 Plzeň
† 19. 7. 1963 Praha

spisovatel, překladatel z němčiny

Po ukončení obchodní akademie v Praze pracoval v letech 1933-48 jako nákupčí firmy Pragofruct, 1948-61 jako plánovač v ČKD Praha. Věnoval se lehké atletice, zpočátku aktivně, posléze jako trenér; autor publikací Sprinty (1959), Od startu k cíli (1962). Jeho básně a drobné prózy vyšly souborně pod titulem Události (1948), později již téměř nepublikoval, jeho literární odkaz (básně, glosy, úvahy, deníkové záznamy) byly vydány v knižních souborech Sešity (Toronto 1984) a ve stejném znění jako Události (Praha 1991, rozšířené 1995) a ve výboru Závrať červené bludičky (1991). Překládal z němčiny.

Překlady z němčiny

Altenberg, Peter: Minutové romány (VP, Praha, SNKLHU 1958)