Hábová Dana

Hábová Dana* 4. 4. 1951 Praha

tlumočnice a překladatelka z angličtiny

Rozená Kohoutová. Po maturitě (1969) na Gymnnáziu Jana Nerudy v Praze studovala v letech 1969-73 obor angličtina - francouzština Institutu překladatelství a tlumočnictví Univerzity 17. listopadu. Věnuje se tlumočnické a překladatelské práci ve svobodném povolání. Překládá z angličtiny zejména americkou prózu, dramatickou tvorbu a filmové podtitulky; zaměřuje se hlavně na dílo W. Allena.

Překlady z angličtiny

Allen, Woody: Bez peří (Without Feathers; PP, Praha, Argo 1995, + Michael Žantovský)
Allen, Woody: Manhattan (Manhattan; ukázky ze scénáře, Film a doba, 12/1985)
Allen, Woody: Nepijte vodu (Don't Drink the Water; D, Praha, Dilia 1991)
Allen, Woody: Vedlejší účinky (Side Effects; PP, Praha, Argo 1996, + Michael Žantovský)
Allen, Woody: Vyřídit si účty (Getting Even; PP, Praha, Argo 1997, + Michael Žantovský)
Allen, Woody: Výstřely na Broadwayi (Bullets over Broadway; D, Praha, Dilia 2000; premiéra Praha, Divadlo pod Palmovkou 2000)
Allen, Woody: Zahraj to znovu, Same (Play It Again, Sam; D, Praha, Dilia 1984)
Carter /Carterová/, Angela: Krvavá komnata (The Bloody Chamber; R, Praha, Argo 1997)
Donleavy, James Patrick: Zvláštní člověk (A Singular Man; D, Praha, Dilia 1981)
Furse /Furseová/, Anna: Augustina (Velká hysterie) (Augustine (Big Hysteria); D, Praha, Dilia 1992; premiéra České Budějovice, Malé divadlo 1994)
Goodwin, Donald W(illiam): Američtí spisovatelé a alkohol (Alcohol and the Writer; E, Svědectví, 92/1991)
Hanzlicek, Charles G(eorge): Umění pochybovat (VB, Světová literatura, 5/1986)
Keatley, Charlotte: Máma říkala, že bych neměla (My Mother Said I Never Should; D, Praha, Dilia 1991; premiéra Divadlo na Vinohradech 1996)
McInerney, Jay: Marilyn a já (Smoke; PP, Praha, Volvox Globator 2000)
Shaffer, Peter: Andělika a laskavec (Lettice and Lobage; D, Praha, Dilia 1990; premiéra Praha, Divadlo ABC 1990)
Shepard, Sam: Motelové kroniky (Motel Chronicles; BB, Světová literatura, 4/1986)
Shepard, Sam: Prokletí hladovějící třídy (The Curse of the Starving Class; D, Praha, Dilia 1985)
Slade, Bernard: Další roky ve stejnou dobu (Same Time, Another Year; D, premiéra Praha, Divadlo Bez zábradlí 2000)
Weldon /Weldonová/, Fay: Mám rád tvou milou (I Love My Love; D, Praha, Dilia 1997; premiéra Česká televize 1993)