Haasová-Nečasová Jarmila

Haasová-Nečasová Jarmila* 11. 2. 1896 Praha
† 30. 8. 1990 Dobříš

novinářka, překladatelka z němčiny

Po maturitě (1915) na ženském gymnáziu Minerva v Praze studovala pět semestrů medicíny. Od počátku 20. let se věnovala osvětové, novinářské a překladatelské práci, od 1921 žila v Berlíně, počátkem 30. let střídavě v Berlíně a Praze, 1934-35 v Paříži, od 1935 v Praze (působila v redakcích časopisů Rozsévačka a Tvorba). Po válce pracovala jako redaktorka časopisu Československá žena (1946), vedla ženskou rubriku Rudého práva (1947-48), byla přednostkou publikačního oddělení ministerstva informací (1949), vedoucí redaktorkou časopisu Rozsévačka (1952-54) a vedoucí kulturní rubriky časopisu Květy (1954-59). Jejím prvním publikovaným překladem byl (přes němčinu) úryvek ze spisu V. I. Lenina Stát a revoluce v časopise Červen (1919, s J. Reinerem, překladatelka neuvedena). Těžiště jejího překladatelského díla spočívá v překladu téměř celého díla E. E. Kische, s nímž se osobně znala; překlady zpravidla doprovázela předmluvami nebo doslovy, v nichž rekonstruovala genealogii knih. Sestavila rovněž několik výborů z Kischova díla a s V. Nečasem napsala studii Pražský novinář E. E. Kisch (1980). Do roku 1948 užívala příjmení Haasová, později Nečasová.

Překlady z němčiny

Brecht, Bertolt: Pušky paní Carrarové (Die Gewehre der Frau Carrar; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Ludvík Kundera [verše])
Kisch, Egon Erwin: Asie od základů změněná (Asie gründlich verändert; reportáže, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1953)
Kisch, Egon Erwin: Cesta k protnožcům (Landung in Australien [úprava pro mládež], reportáže, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954)
Kisch, Egon Erwin: Den s Petrem Berzučem (reportáže, Gottwaldov, Svit -Tisk 1949)
Kisch, Egon Erwin: Dobrodružství v pěti dílech světa (výbor reportáží [pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955)
Kisch, Egon Erwin: E. E. Kisch se směje (výbor reportáží, Státní nakladatelství politické literatury 1962)
Kisch, Egon Erwin: Karel Marx v Karlových Varech (Karl Marx in Karlsbad; reportáže, Praha, Svoboda 1949)
Kisch, Egon Erwin: Objevy v Mexiku (Entdeckungen in Mexiko; reportáže, Praha, Svoboda 1947; doplněné vydání Praha, Svoboda 1950)
Kisch, Egon Erwin: Pasák (Der Mädchenhirt; stati, Praha, Svoboda 1969; Brno - Brumovice, Carpe diem 1999)
Kisch, Egon Erwin: Pražská dobrodružství (Die Abenteuer in Prag; reportáže, Praha, Svoboda 1968)
Kisch, Egon Erwin: První a poslední reportáž (výbor reportáží, Praha, Rudé právo 1950)
Kisch, Egon Erwin: Přistání v Austrálii (Landung in Australien; reportáže, Praha, Svoboda 1948; Praha, Státní nakladatelství politické literatury)
Kisch, Egon Erwin: Půl století zuřivým reportérem (výbor reportáží, Praha, Svoboda 1985)
Kisch, Egon Erwin: Smějeme se s Kischem (výbor reportáží a humoresek, Praha, Lidové nakladatelství 1973)
Kisch, Egon Erwin: Srostlé sestry (výbor reportáží, Praha, Akropolis 1998)
Kisch, Egon Erwin: Továrna na boty. Socializovaný Bata (reportáže, Gottwaldov, Svit -Tisk 1949)
Kisch, Egon Erwin: Tajná Čína (China geheim; reportáže, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1953)
Kisch, Egon Erwin: Tržiště senzací (Marktplatz der Sensationen; autobiografie, Praha, Svoboda 1952; Praha, Nakladatelství politické literatury 1963)
Kisch, Egon Erwin: Ukradená Praha (Die gestohlene Stadt; D, Praha, Dilia 1962)
Kisch, Egon Erwin: Vstup zakázán! (Eintritt verboten; reportáže, Státní nakladatelství politické literatury 1955)
Kisch, Egon Erwin: Vždycky na levém křídle (výbor reportáží, Praha, Naše vojsko 1953)
Kisch, Egon Erwin: Zuřivý reportér a poslední reportáže (výbor, Státní nakladatelství politické literatury 1955)
Seghers /Seghersová/, Anna: Úl (VP, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)