Gruberová Ivana Marie

Gruberová Ivana Marie* 25. 3. 1964 Praha

koreanistka, překladatelka z korejštiny

Vystudovala (1982-87) koreanistiku a ruský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1988 získala titul PhDr. Po absolutoriu pracovala na katedře věd o zemích Asie a Afriky (nyní Ústavu Dálného východu) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná pracovnice, 1990 zde nastoupila jako interní aspirantka se zaměřením na korejskou literaturu, 1991 se stala odbornou asistentkou. V témže roce odjela na stáž do Soulu, kde se do června 1995 věnovala studiu moderní literatury. Externí doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončila 1998 obhajobou doktorské disertační práce a získala titul Dr. v oboru teorie a dějiny literatur Asie a Afriky. Zaměřuje se na moderní korejskou literaturu, kterou také překládá. Zajímá se o střet tradice a modernosti v korejské poezii i próze, v kultuře a ve společnosti současné Koreje. Rovněž se zabývá studiem korejského náboženství, zejména buddhismu a šamanismu, a vztahu náboženství a literatury. Za téma své disertační práce si vybrala poezii buddhistického mnicha Manhä Han Jong-una (1879-1944).

Překlady z korejštiny

Jun Tong-džu: Sluneční paprsky, vítr (B, Literární noviny, 38/1993)
Lyrický útvar sidžo v korejské poezii (VB [Ri Un-sang: Láska / Čchö Nam-son: Sedím sám], Nový Orient, 2/1988)
Manhä Han Jong-un: Tvoje mlčení (Praha, DharmaGaia 1996)
O Se-jong: Hledač úsvitu / Láska / Ovoce / Moře / Hliněný džbán (VB, Literární noviny, 20/1992)
„Sidžo" moderních korejských básníků (VB [Ri U-džong: Deník ženy z hor / Hwang Hui-jong: Květina a já / Pak Pjong-sun: Sněžná noc / Ri Jong-do: Touha]; Kmen, 25/1989)
Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století (VB, Praha, Mladá fronta 1996)
Z korejské poezie 20. století (VB [Pak Tu-džin: Před Vaší láskou / So Čong-džu: Chrysantéma / Čon Pong-gon: Klavír / I Un-sang: Láska / Jun Kum-čcho: Vnitřní rytmus], Literární noviny, 3/1990)
Z korejských přísloví (Nový Orient, 2/1988)