Grebeníčková Růžena

Grebeníčková Růžena* 1. 11. 1925 Sušice
† 21. 7. 1997 Praha

literární historička a editorka, překladatelka z ruštiny a němčiny

Maturovala 1944 na reálném gymnáziu v Přerově a do konce války byla zaměstnána jako modistka. 1945-49 studovala francouzštinu, filozofii a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, současně byla 1948-49 lektorkou dějin literatury na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze. 1949-51 vyučovala na základní škole v Jenišově Újezdě na Mostecku, poté jeden rok pracovala jako ediční referentka Ústřední rady odborů. 1952 získala titul PhDr., od 1953 byla aspirantkou, po obhajobě kandidátské práce od 1961 do 1981 vědeckou pracovnicí postupně Slovanského ústavu, Ústavu jazyků a literatur a Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Hlavními tématy jejího literárněhistorického bádání jsou období romantismu, problematika moderního románu a divadlo. Ve studiích věnovaných cizojazyčným literaturám si všímala především autorů ruských, francouzských, německých a rakouských. Z českých autorů se zaměřila na tvorbu Karla Hynka Máchy (Máchovské studie, 1984 v samizdatu, studie Popis čtyř cest v Marince ve sborníku Realita slova Máchova) a Jiřího Weila. Odborné studie a články publikovala v odborných českých i zahraničních periodiích, přispívala do sborníků, předmluvami nebo doslovy doprovodila řadu edic. Překládala z ruštiny a němčiny.

Překlady z němčiny

Blatter, Silvio: Není krásnější země (Kein schöner Land; ..., Praha, Svoboda 1989)
Frenzel, Ivo: Friedrich Nietzsche (Friedrich Nietzsche; LF, Praha, Mladá fronta 1995)
Hofmann, Gert: Rozhovor o Balzakově koni (Gespräch über Balzacs Pferd; NN, Praha, Odeon 1986)
Lukács, György: Umění jako sebepoznání lidstva (výbor z díla maarského filozofa a teoretika umění z oboru estetiky a teorie literatury, Praha, Odeon 1976)
Noll /Nollová/, Ingrid: Kohout je mrtvý (Der Hahn ist tot; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Timm, Uwe: Morenga (Morenga; R, Praha, Svoboda 1981)
Wedekind, Frank: Flirt a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1990, + Vojtěch Jestřáb [povídka Svůdce])
Winder, Ludwig: Následník trůnu (Der Thronfolger; R [biografie], Praha, Svoboda 1979; Praha, Aurora 1997)

Překlady z ruštiny

Berkovskij, Naum Jakovlevič: Eseje o tragédii (VE [studie, literární kritika], Praha, Orbis 1963, + Věra Jungmannová, Eva Sgallová)
Berkovskij, Naum Jakovlevič: Německá romantika (Romantizm v Germanii; literární historie, Praha, Odeon 1976)