Gálová Dana

Gálová Dana


* 21. 1. 1960 Praha

redaktorka, překladatelka z maďarštiny

Rozená Šplíchalová, je manželkou hungarologa Evžena Gála. Po maturitě (1978) na Gymnáziu Budějovická v Praze studovala 1978-83 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor čeština - maďarština; 1987 získala titul PhDr. v oboru maďarské filologie. Žije v Praze, 1983-84 působila jako stážista na katedře lingvistiky a fonetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1987-91 v Maďarském kulturním středisku v Praze (do 1990 jako knihovnice a překladatelka, 1990-91 jako vedoucí knihovny). Od 1991 byla šest let výkonnou redaktorkou odborného měsíčníku Filatelie. Od 1997 pracuje jako redaktor-specialista v odboru bankovního know-how Bankovního institutu, a.s. Překladatelské činnosti se počala soustavněji věnovat od roku 1985. Překládala z maďarštiny odborné texty pro česká ministerstva, úřad vlády, výbory parlamentu a podobně. Od téhož roku současně pravidelně otiskuje své beletristické a esejistické překlady v českém tisku (Literární noviny, Přítomnost, Salon, Střední Evropa, Tvorba, Tvar). Z knižních překladů je nejvýznamnější objemný svazek politologických esejů Istvána Bibóa a překlad literární publicistiky Pétera Esterháziho (Hrách na zeď.)Překlady z maďarštiny

Balázs, árpád: Hudební abeceda (Zenei ábécé; LF pro děti, Praha, Albatros 1989)
Bibó, István: Bída malých národů střední Evropy (A középeurópai kisállamok nyomorúsága; VE, Brno, Kalligram 1997)
Esterházy, Péter: Hrách na zeď (VE, Praha, Hynek 1999)
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce (A szív segédigéi; Praha, Dauphin 2005)
Kertész, Imre: Kaddiš za nenarozené dítě (Kaddis a meg nem született gyermekért; R, Praha, Hynek 1998)
Kertész, Imre: Likvidace (Felszámolás; Praha, Academia 2006)
Kertész, Imre; Esterházy Péter: Příběh (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy Péter: Život a literatura); (Egy történet, Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom; Praha, Academia 2006)
Márai, Sándor: Čutora (Csutora; Praha, Academia 2005)
Márai, Sándor: Judita (Az Igazi/Judit ...és utóhang; Praha, Academia 2005)

 

poslední aktualizace: 3.3.2007