Fromková Jarmila

Fromková Jarmila* 17. 1. 1922 Sulíkov (u Blanska)
† 20. 5. 2011

nakladatelská redaktorka, překladatelka z ruštiny a němčiny

Po maturitě (1940) na reálném gymnáziu v Boskovicích a doplňovací maturitě na Učitelském ústavu v Brně (1941) vyučovala od 1942 na několika základních školách a na Odborné škole pro ženská povolání v boskovickém okrese; koncem války byla nasazena na práci jako švadlena. S ruštinou a ruskou literaturou se seznamovala soukromě a v ilegálních kroužcích, 1945 začala navštěvovat (při zaměstnání v nakladatelství Svoboda, 1945-48) rusistické přednášky a semináře na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zejména speciální doškolovací překladatelský seminář B. Mathesia. Po narození dětí (1948, 1950) práci i studium předčasně ukončila a s krátkou výjimkou (1966-68 redaktorka Lidového nakladatelství) působila jako překladatelka ve svobodném povolání. Řadí se k první poválečné generaci rusistů, která programově usilovala o co nejširší prezentaci ruské klasické i novodobé literatury, eliminované válkou z knihoven i knižního trhu. Přeložila více než 120 titulů z tzv. základního fondu porevoluční ruské literatury (Al. Tolstoj, Gorkij, Fedin, Fadějev, Šolochov, Prišvin, Katajev, Vesjolyj, Ilf- Petrov). Značnou pozornost věnovala dílu M. Gorkého, přeložila řadu textů od prvních románů až po korespondenci; tyto překlady jsou součástí Sebraných spisů M. Gorkého ve 30 svazcích, jsou zastoupeny v mnoha různých autorských i monotematických výborech a v samostatných vydáních. Řadou titulů vyhověla také aktuální dobové poptávce po literatuře čerpající z prožitků 2. světové války (Kazakevič, Bogomolov, Baklanov, Panovová, Koněckij). Z těchto i dalších autorů rovněž uspořádala a spolupřeložila i čtenářsky úspěšné monotematické povídkové a novelistické výbory (Starosvětské lásky, Kontrapunkt, Srdcová dáma, Lázeňské známosti, Bílá velbloudice, Pejskové a hafani, Moře - má láska, Oloupené mládí, Ohnivé řeky). Od 60. let se zároveň jako lektorka a publicistka stále cílevědoměji zaměřovala na sovětské autory kriticky poukazující i na stinné stránky sovětské skutečnosti. Z osobních kontaktů vzešly např. překlady nejvýznamnějších próz pozdějšího emigranta V. Maximova a revoltujících představitelů menšinových neruských etnik, zejména T. Pulatova a Č. Ajtmatova. Jako překladatelka a komentátorka se podílela také na překladech a komentářích literatury faktu, např. politických statí akademika Sacharova, historických monografiích Radzinského Poslední ruský car a Stalin, Vasiljevové Ženy z Kremlu a ruských i německých textů historika M. Reimana.

Překlady z němčiny

Fontane, Theodor: Cizoložnice (LAdultera; N, in: Cizoložnice, Praha, Lidové nakladatelství 1970)
Fontane, Theodor: Stina (Stine; N, in: Cizoložnice, Praha, Lidové nakladatelství 1970, [Jarmila Fromková = Jaroslav Bílý])
Reiman, Michal: Lenin, Stalin, Gorbačov. Kontinuita a zlomy v sovětských dějinách (Lenin, Stalin, Gorbatschov. Kontinuität und Brüche in der sowjetischen Geschichte; LF [studie], Praha, Lidové noviny 1991)

Překlady z ruštiny

Ajtmatov, Čingiz: Novely (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1987, + další překladatelé)
Ajtmatov, Čingiz: Strakatý pes na břehu moře (Pegij pes beguščij krajem morja; N, Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Andrejev, Leonid: Nelze odpustit. Vybrané prózy (VP [z Povesti i rasskazy], Praha, SNKLHU 1960, + Ludmila Dušková)
Avdějenko, Alexandr: Miluji (Ljublju; R [2 díly], Praha, Svoboda 1974, + Miroslav Lukáš [1. díl], [Jarmila Fromková 2. díl])
Baklanov, Grigorij: Tři novely ( Devět dní - Píď země - ...neb mrtvi jsouce hanby nedojdeme Praha, Naše vojsko 1965, + Tereza Silbernáglová, Jan Zábrana)
Bílá velbloudice. Výbor z prozaické tvorby 15 autorů sovětské Střední Asie (VP, VN, Praha, Lidové nakladatelství 1981, + další překladatelé)
Bogomolov, Vladimir: Ivan (Ivan; N, Praha, SNKLHU 1960; Praha, Naše vojsko 1963)
Dolmatovskij, Jevgenij: Autogramy vítězství (Avtografy pobedy; válečné reportáže, Praha, Naše vojsko 1975)
Fadějev, Alexandr: Porážka (Razgrom; R, Praha, SNKLU 1961; Praha, Naše vojsko 1970; Odeon 1973)
Fedin, Konstantin: Gorkij mezi námi (Gorkij sredi nas; memoáry, Praha, Odeon 1973)
Fedin, Konstantin: Kronika kláštera narovčatského (Narovčatskaja chronika; N, Praha, Československý spisovatel 1958; in: Kronika kláštera narovčatského / Únos Praha, Odeon 1975)
Fedin, Konstantin: Transwaal (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Fedin, Konstantin: Utrpení starého Werthera (výbor z teoretických statí, Praha, Československý spisovatel 1952)
Frajerman, Ruvim: Divoký pes dingo aneb příběh o první lásce (Dikaja sobaka dingo ili rasskaz o pervoj ljubvi; N, Praha, Československý spisovatel 1961; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965; Praha, Albatros 1971; Praha, Albatros 1987)
Gorkij, Maxim: Bosáci (VP, Praha, SNKLHU 1955, + Zora Beráková, Josef Kadlec, Naděžda Slabihoudová, Jan Vladislav)
Gorkij, Maxim: Dětství / Do světa / Moje univerzity (Detstvo / V ljuďach / Moi universitěty; autobiografická románová trilogie, Praha, Mladá fronta 1951 [Jarmila Fromková 2. a 3. díl] Praha, Naše vojsko 1956 [Jarmila Fromková 2. a 3. díl]; Praha, Odeon 1968 [celé] ;Praha, Mladá fronta 1974 [celé])
Gorkij, Maxim: Drsné lásky (VP, Praha, Odeon 1976, + další překladatelé)
Gorkij, Maxim: Foma Gordějev (Foma Gordějev; R, Praha, Svět sovětů 1957; Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Gorkij, Maxim: Korespondence (korespondence [2 svazky], Praha, SNKLHU 1960)
Gorkij, Maxim: O neopětované lásce (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1986, + další překladatelé)
Gorkij, Maxim: Příběhy o lásce (P, N, Praha, Mladá fronta 1959)
Gorkij, Maxim: V Americe (V Amerike; reportáže a jiné prózy, Praha, SNKLHU 1953)
Gorkij, Maxim: Váreňka Olesová (Vareňka Olesova; N, Praha, Československý spisovatel 1957)
Gorkij, Maxim: Život zbytečného člověka (Žizň něnužnogo čeloveka; R, Praha, Svoboda 1950; Praha, Svoboda 1971)
Ilf, Ilja - Petrov, Jevgenij: Jak byl napsán Robinson (VP [ze Sobranije sočiněnij v 5 tomach], Praha, SNKLU 1965)
Kazakevič, Emmanuil: Jaro na Odře (Vesna na Odere; R [2 díly], Praha, Naše vojsko 1951; Praha, Naše vojsko 1953; Praha, Svět sovětů 1955; Praha, Svět sovětů 1962; Praha, Naše vojsko 1972)
Když umírají koně (VP, VB, Praha, Lidové nakladatelství 1970, + Hana Vrbová, Oldřich Vyhlídal [oba přebásnili verše])
Koněckij, Viktor: Loď pluje k přístavu (Kamni pod vodoj; N, Praha, SNKLU 1962)
Kontrapunkt. 8 variací na téma lásky a nenávisti (VN, Praha, Svět sovětů 1967, + další překladatelé; Praha, Lidové nakladatelství 1982 + další překladatelé)
Korolenko, Vladimir: Historie mého vrstevníka (Istorija mojego sovremennika; LF [autobiografie], Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Kostěrinová, Nina Alexejevna: Deník Niny Kostěrinové (Dnevnik N. K. [z Novyj mir, 12/1962], LF, Praha, Svět sovětů 1964)
Kuprin, Alexandr: Nezvedený kozlíček a jiné povídky o dětech a zvířatech (výbor pro děti [z Rasskazy], Praha, Albatros 1985)
Lázeňské známosti (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1982, + další překladatelé)
Lenin, Vladimir Iljič: Stát a revoluce (Gosudarstvo i revoljucija; LF, Praha, Svoboda 1988)
Maximov, Vladimir: A člověk žije (Živ čelověk; N, raha, Československý spisovatel 1963)
Maximov, Vladimir: Cestou necestou (VP, VN, 1968 nebo 1969, [Praha, Svoboda, sazba rozmetána ve sloupcových korekturách])
Maximov, Vladimir: Dvůr uprostřed nebe (Dvor prosredi něba; R, 1969, [pro Praha, Odeon, nevydáno], [ukázky v revui Světová literatura])
Maximov, Vladimir: Saška (Saška; N, Praha, Odeon [Ročenka Světové literatury] 1966)
Maximov, Vladimir: Zalidňujeme zemi (My obživajem zemlju; N, Světová literatura, 1/1963)
Moře - má láska. Třináct variací na námořnické téma (VP, VN, Praha, Naše vojsko 1975, + další překladatelé)
Ohnivé řeky (VP [prózy a písně z 20. let], Praha, Lidové nakladatelství 1987, + další překladatelé)
Oloupené mládí. Sedm variací na nezapomenutelné téma (VP, VN, Praha, Naše vojsko 1973, + Ludmila Dušková, Jaroslav Hulák)
Panova /Panovová/, Věra: Pod vítězným obloukem (NN, Praha, Československý spisovatel 1961)
Pejskové a hafani (VP, VN, Praha, Lidové nakladatelství 1962, + další překladatelé; Praha, Lidové nakladatelství 1983, + další překladatelé)
Pisemskij, Alexej: Bohatý ženich (Bogatyj ženich; R, in: Komik, Praha Odeon 1981)
Pisemskij, Alexej: Komik (Komik; R, in: Komik, Praha Odeon 1981)
Pisemskij, Alexej: Sňatek z lásky (Brak po strasti; R, Praha, Lidové nakladatelství 1972; in: Komik, Praha Odeon 1981)
Prišvin, Michail: Okouzlený poutník (VP, VN [z Sobranie sočinenij], Praha, Odeon 1976)
Pulatov, Timur: Državy (Vladenija; VN, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Pulatov, Timur: Paličák z Buchary (žizneopisanije stroptivogo bucharca; R, Praha, Mladá fronta 1983)
Srdcová dáma. 9 milostných novel (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1971, + další překladatelé; Praha, Lidové nakladatelství 1974, + další překladatelé; Praha, Lidové nakladatelství 1986, + další překladatelé)
Starosvětské lásky (VN [6 novel ruských klasiků], Praha, Lidové nakladatelství 1986, + další překladatelé)
Šolochov, Michail Alexandrovič: Donské povídky (Donskie rasskazy; N, in: Donské povídky / Osud člověka, Praha, Lidové nakladatelství 1984, + Bohuslav Ilek) POZN: Věra Š. Vendová přeložila Osud člověka)
Tažní ptáci. Výbor kirgizských novel (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1988, + Jiří Lexa)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Bez křídel a jiné prózy (VP [z Polnoje sobranije sočinenij], Praha, SNKLHU 1956, + Jiří Zapletal)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Černý pátek (VN, in: Černý pátek a jiné prózy, Praha, Odeon 1979, + další překladatelé)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Gobelín Marie Antoinetty (výbor próz [z Polnoje sobranije sočinenij] Praha, Lidové nakladatelství 1982, + Jaroslav Šanda)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Modravá města (Golubje goroda; N, Praha, Svoboda 1951; Praha, Odeon 1973)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Nikitovo dětství (Dětstvo Nikity; N, Praha, Mladá fronta 1946; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Svoboda 1972; Praha, Albatros 1976)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Pod starými lipami (VP, VN, Praha, SNKLHU 1958, + další překladatelé)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Podivíni (Čudaki; N, Praha, Svět sovětů 1948; in: Spisy. Praha, SNKLHU 1958; Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Touha a stesk (VN, Praha, František Borový 1948)
Vesjolyj, Arťom: Toulavá Volha (Guljaj-Volga; LF, Praha, Odeon 1974)

poslední aktualizace: 2.9.2016