Franěk Jiří

Franěk Jiří* 24. 11. 1922 Vysoké Mýto
† 30. 12. 2007

literární vědec, historik překladu, překladatel z ruštiny a němčiny

Původním příjmením Frischman. Maturoval roku 1941, v letech 1942-45 byl vězněn v koncentračním táboře. 1946-49 studoval češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1951 získal titul PhDr. 1949-54 pracoval jako redaktor v nakladatelstvích Svoboda, Odeon a v Lidovém nakladatelství. Od 1957 vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1961 získal titul Csc., 1962 se stal docentem a 1970 profesorem; 1972 musel z univerzity odejít. 1976-79 byl zaměstnán u Československých státních drah. Na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se vrátil 1990 jako profesor a působil zde do 1992. Ve své vědecké práci se zaměřil na historii překladu, a to z několika hledisek. Zmapoval překlady z ruštiny do češtiny jako celek (Překlady z ruštiny v letech dvacátých a třicátých, 1959, Překlady z ruštiny za první republiky, 1959, Edice sovětské literatury u nás, 1961), v odborných studiích se zabýval jak překlady děl některých ruských spisovatelů do češtiny (Vydavatelská a překladatelská tradice díla Maxima Gorkého u nás, 1959, Michail Šolochov v češtině, 1967, Jeseninovské návraty a paradoxy, 1995-96), tak i překladatelskou činností některých českých překladatelů (Překladatelské dílo Emanuela Frynty, 1983, Ještě jednou Pavel Eisner, 1988). Zvláštní pozornost pak věnoval osobnosti B. Mathesia (monografie Bohumil Mathesius, 1963, Soupis pozůstalosti B. Mathesia, 1963, samizdatový sborník k stému výročí narození Šedý vlk, 1988). Uspořádal, připravil k vydání a částečně i překládal či upravoval Mathesiovy překlady Zpěvy Dálného východu (1958), Zpěvy modravé Rusi (1975), Básníci a buřiči (1976), Zpěvy staré Číny (1988). Odrazem zájmu o teoretické otázky překladu jsou napříkald studie O úloze překladu v národní kultuře (1962) nebo O překládání interpunkce (1981). Ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon) inicioval 1957 knižnici Český překlad, redigoval několik časopisů s překladatelskou tematikou (Dialog). Překládal z ruštiny a němčiny, beletrii i odborné texty.

Překlady z ruštiny

Doroš, Jefim: Nový sekretář (Novyj sekretar; P, in: Ruské povídky I., Praha, Svět sovětů 1955)
Doroš, Jefim: Vládce přírody (Car prirody; P, in: Ruské povídky I., Praha, Svět sovětů 1955)
Gercen,Alexandr Ivanovič: Straka zlodějka (Soroka-vorovka; P, in: Drobné prózy, Praha, SNKLHU 1953)
Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Ivan Fjodorovič Špoňka a jeho tetička (Ivan Fjodorovič Špoňka i jego totuška; P, in: Výbor z díla I, Praha, Svoboda 1949; in Výbor z díla I, Praha, Svoboda 1952)
Lifšic, Vladimir: Sedm dní (Sem dnej; R, Praha, Svět sovětů 1950)
Medvěděv, Pavel: V spisovatelské laboratoři (V laboratorii pisatelja; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1983)

Překlady z němčiny

Kasack, Wolfgang: Slovník ruské literatury 20. století (Lexikon der rusischen Literatur des 20. Jahrhundert; LF, Praha, Votobia 1999)

poslední aktualizace: 2.9.2016