Fořtová Hana

Fořtová Hana* 3. 7. 1979 Hradec Králové

překladatelka z francouzštiny, vědecká pracovnice

Rozená Dohnálková. Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové (1997) vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor francouzský jazyk a literatura (2005 Mgr.) a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze obor politologie (2004 Mgr; 2004 PhDr; 2010 Ph.D.). Od roku 2007 je zaměstnána na Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení pro studium novověké racionality, nejprve jako doktorand, nyní jako vědecký asistent. V letech 2008-2009 působila jako odborný asistent na Katedře politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na podzim 2016 pobývala čtyři měsíce ve Vídni na Institut für die Wissenschaften vom Menschen v rámci stipendia na překlad knihy Principes de politique (1806) B. Constanta (Paul Celan Fellowship). Ve své teoretické práci se věnuje politické filosofii novověku, především francouzskému osvícenství (Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Filosofia, Praha, 2006; Lev Thun Alexis de Tocqueville [spolu s D. Olšákovou], OIKOYMENH, Praha, 2011). Je členkou Société Française d’Etudes du Dix-Huitième Siècle, Société Montesquieu a České společnosti pro výzkum 18. století. Ve svých překladech z francouzštiny se zaměřuje především na texty politické filosofie.

Překlady z francouzštiny

Polin, Raymond: Morální a politický závazek u Thomase Hobbese (L’Obligation morale et politique chez Thomas Hobbes; in: REFLEXE. Filosofický časopis, 25. únor 2004, s. 79–99)
Constant, Benjamin: O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní (De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes; in: REFLEXE. Filosofický časopis, 30. září 2006, s. 77–97)
Montesquieu, Charles-Louis de: O duchu zákonů I (De l’Esprit des lois I; Praha, OIKOYMENH 2010)
Montesquieu, Charles-Louis de: Projev o pohnutkách, které nás mají pobízet k vědám (Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences; in: Tahy, 5–6 (2010), s. 109–113)
Montaigne, Michel de: O zvyku se šatit (Eseje I, 35), O spánku (Eseje I, 44) (De l’usage de se vêtir (Essais I, 35), Du dormir (Essais I, 44); in: Tahy, 13–14 (2014), s. 86–94)
Montesquieu, Charles-Louis de: O duchu zákonů II, Obrana Ducha zákonů (De l’Esprit des lois II, La Défense de l’Esprit des lois; Praha, OIKOYMENH 2015)
Namont, Jean-Philippe: Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940) (La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l’immigration tchèque et slovaque en France (1914–1940); Praha, Academia 2015)
Boudre, Alain: Umývač výloh a arcibiskup. Příběh člověka v proměnách doby (Laveur de vitres et archevêque; Praha, Nové město 2016)

poslední aktualizace: 10. 5. 2018