Flusser Jindřich

Flusser Jindřich* 20. 9. 1917 Praha
† 23. 8. 1994 Praha

lékař, překladatel z němčiny

Po maturitě (1935) na německém reálném gymnáziu v Praze začal studovat medicínu na Univerzitě Karlově. Po uzavření vysokých škol (1939) pracoval mimo jiné jako pedikér, později vyučoval v kroužcích pro židovské děti. Od prosince 1941 vězněn v Terezíně, od května 1944 v Osvětimi, konce války se dočkal v Buchenwaldu. Po ukončení rigorózních zkoušek pracoval na III. interní klinice v Praze, poté působil jako internista v závodech ČKD a později jako ředitel zdravotního střediska ČKD. Odtud odešel na I. interní oddělení nemocnice Na Bulovce, kde pracoval jako zástupce primáře a později jako primář oddělení. V 60. letech začal překládat německou poezii (H. Heine, E. Kästner, R. M. Rilke). Dlouhodobě spolupracoval s Československým rozhlasem, pro jehož literární oddělení připravil řadu pořadů (Verše klasika německé literatury v nových překladech, Heinrich Heine a jeho orientální dvojník, Čtyřikrát s Kurtem Tucholským, Soumrak či úsvit - Němečtí expresionisté a jejich bezděčné poselství, Goethe a ti druzí). Ukázky z překladů a články publikoval časopisecky, zážitky z koncentračních táborů vyšly pod názvem Život na úvěr v židovských ročenkách a pod titulem Poohlédnutí v knize M. Kárného a E. Lorencové, Terezínské studie a dokumenty (Praha, Academia 1999).

Překlady z němčiny

Heine, Heinrich: Madame, vy pláčete (pásmo autobiografických próz, premiéra Praha, Viola 1976)
Heine, Heinrich: Písně lásky a hněvu (VB, Praha, Odeon 1980)
Kästner, Erich: Sólo pro mužský hlas (VB, Praha, Odeon 1988)
Rilke, Rainer Maria: Píseň o lásce a smrti Korneta Kryštofa Rilka (Die Weisse von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke; BB v próze,, in: ...a na ochozech smrt si viděl stát, Praha, Československý spisovatel 1990; samostatně Praha, Primus 1994 [zrcadlové německo-české vydání])
Schnitzler, Arthur: Dokolečka dokola (Der Reigen; D, premiéra Československý rozhlas ....)