Floss Karel

Floss Karel* 19. 7. 1926 Hodonín

filozof, jazykovědec, překladatel z němčiny

Studoval bohemistiku, klasickou filologii a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1945-46) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (1946-50), kde souběžně studoval teologii na dominikánském řádovém učilišti. Do konce 80. let nemohl působit ve svém oboru (byl zaměstnán jako úředník mrazírem a vedoucí studijního útvaru Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci), filozofickému a teologickému bádání se věnoval soukromě, přednáškovou činnost vykonával neoficiálně. Od 1990 působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od 1991 jako docent) a publikuje svá díla (Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus, 1991, Úvod do řecké a latinské filosofické terminologie a četby, 1992) a je činný politicky (1996 zvolen senátorem Parlamentu České republiky). Překládá z němčiny díla blízká své odbornosti.

Překlady z němčiny

Křesťanství dnes (VE, Praha, Horizont 1969, + další překladatelé, [obsahuje překlady z různých jazyků])
Küng, Hans: Světový étos - Projekt (Projekt Weltethos; úvahy, Zlín, Archa 1992, + Břetislav Horyna)
Lotz, Johannes B.: Martin Heidegger a Tomáš Akvinský (Martin Heidegger und Thomas von Aquin; LF [pojednání], Praha, Oikúmené 1996)
Pesch, Otto Hermann: DRzhý Vatikánský koncil (Das zweite Vatikanische KOnzil; LF [monografie], Praha, Vyšehrad 1996)
Rich, Arthur: Etika hospodářství (Wirthschaftsethik; [LF] studie, Praha, Oikúmené 1993/94, + další překladatelé)
Teologie 20. století (Die Theologie des 20. Jahrhunderts; LF, Praha, Vyšehrad 1995, + další překladatelé, [Karel Floss eseje Paula Tillicha])