Feldstein Valter (Walter)

Feldstein Valter (Walter)* 3. 1. 1911 Praha
† 6. 3. 1970 Praha

rozhlasový a televizní pracovník, pedagog, překladatel z němčiny

Roku 1936 ukončil studium filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1938-39 vyučoval na reálném gymnáziu, 1943-45 byl vězněn v koncentračním táboře, po 1945 působil ve státní správě v oblasti kultury. 1953 se stal vedoucím literárně-dramatického vysílání Československého rozhlasu v Praze, 1957 přešel do Československé televize Praha, kde zastával funkci náměstka ústředního ředitele pro program. Od 1963 vedl (jako docent) katedru filmové a televizní vědy na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze. Napsal řadu odborných prací - statí a úvah - o televizní tvorbě (Televize včera, dnes a zítra, 1964). Překladatelské práci se začal věnovat za války, kdy své překlady vydával pod pseudonymy Petr Bláha a V. F. Bláha. Jeho životním překladatelským dílem jsou převody děl L. Feuchtwangera a S. Zweiga. Systematickou pozornost věnoval i klasickým představitelům německé literatury (J. W. Goethe, F. Schiller, Novalis).

Překlady z němčiny

Feuchtwanger, Lion: Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau; R, Praha, Odeon 1980; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1996)
Feuchtwanger, Lion: Desdemonin dům (Erzählungen, Gesammelte Werke; E, Praha, Odeon 1968 +Vladimír Procházka)
Feuchtwanger, Lion: Jefta a jeho dcera (Jefta und seine Tochter; R, Praha, Český klub 1998)
Feuchtwanger, Lion: Nepravý Nero (Der falsche Nero; R, Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1997)
Feuchtwanger, Lion: Oppermannové (Die Geschwister Oppermann; R, Praha, Nakladatelství politické literatury 1964; Praha, Odeon 1973)
Feuchtwanger, Lion: Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá (Herzogin Margarete Maultasch; R, Praha, SNKLU 1964; R, Praha, Práce 1978; Praha, Odeon 1993)
Feuchtwanger, Lion: Synové (Die Söhne; R, Praha, Svoboda 1992)
Feuchtwanger, Lion: Zaslíbená země (Das gelobte Land; R, Praha, SNKLU 1962; Praha, Svoboda 1992)
Feuchtwanger, Lion: Židovka z Toleda (Die Jüdin von Toledo; R, Praha SNKLU 1965; Praha, Odeon 1983; Praha, Odeon 1986; Praha, Knižní klub 1994; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1996)
Feuchtwanger, Lion: Židovská válka (Der Jüdische Krieg; R, Praha, Svoboda 1968)
Mann, Heinrich: V zemi hojnosti (Im Schlaraffenland; R, Praha, SNKLHU 1954, + Jaroslava Votrubová-Koutecká)
Reiman, Pavel: Hlavní proudy německé literatury. 1750-1848. Příspěvky k jejím dějinám a kritice (Hauptströmmungen deutschen Literatur; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958)
Schiller, Friedrich von: Valdštejn ; Marie Stuartovna ; Panna Orleánska (Wallenstein, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans; DD, Praha SNKLHU 1958)
Zweig, Stefan: Josef Fouche (Joseph Fouche; R, Praha, Knižní klub 1994)