Faktorová Františka

Faktorová Františka* 1926
† 1997

redaktorka, překladatelka z němčiny

(Působila dlouhá léta jako redaktorka v Literárních novinách.)

Překlady z němčiny

Gödtel, Reiner: Sexualita a násilí (Sexualität und Gewalt; EE, Praha,Český spisovatel 1994, + Olga Gabašová)
Klüger, Ruth: Poslední stanice život (Weiter leben. Eine Jugend; R, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Wolf /Wolfová/, Christa: Kassandra (Kassandra; N??, Praha, Svoboda 1987, + Jaroslav Putík, oba jako Jaroslav Střítecký])
Wolf /Wolfová/, Christa: Návraty ke Cristě T. (Nachdenken über Christa T.; N, Praha, Svoboda 1977, + Jaroslav Putík, oba jako Jaroslav Střítecký])
Wolf /Wolfová/, Christa: Vzory dětství (Kindheitsmuster; R??, Praha, Svoboda 1981, + Jaroslav Putík, oba jako Jaroslav Střítecký])