Dvořáček Petr

Dvořáček Petr* 1949

překladatel z němčiny

Vystudoval Filozofickou fakultu UK (bohemistika-germanistika, 1967-1974, Mgr.); v letech 1972-1974 vyučoval na gymnáziu, 1974-91 redaktor a lektor (specializace na jazykovědu, literární vědu, vědy o umění), vedoucí redaktor a šéfredaktor (po sametové revoluci, po dobu jednoho roku) v nakladatelství Academia. Od r. 1992 překladatel ve svobodném povolání, mj. též redaktor odborného časopisu Germanoslavica. Člen Obce překladatelů.

Překládá především texty z oblasti moderních německých dějin a česko-německých vztahů a taktéž krásnou literaturu. Věnuje se dlouholeté, avšak dosud nedokončené práci na Německo-českém terminologickém slovníku soudobých dějin (Dt.-tsch. Terminologiewörterbuch der Zeitgeschichte).

Ocenění

2010: tvůrčí ocenění Obce překladatelů za překlad románu Můj otec od Niklase Franka (nakladatelství Academia)
2015: Übersetzungsprämie (Překladatelská prémie), ocenění rakouského spolkového ministerstva umění a kultury

Překlady z němčiny

Wittgen, Tom (Ingeborg Siebenstädt): V proudech ledového oceánu. Historický román (Eismeerdrift. Historischer Roman; R, Praha, Naše vojsko 1985)
Karau, Günter: Go, aneb dvojí hra v pozadí (Go, oder Dopplespiel im Untergrund; R, Praha, Naše vojsko 1987)
Heiden, Günter: Prima kamarádi (Falsche Kameraden; R, Praha, Naše vojsko 1990)
Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století / Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert.  (Oldenbourg, Mnichov, Společná česko-něm. komise historiků 1996)
Seibt, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy (Deutschland und die Tschechen; LF, Praha, Academia 1996)
Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem, I (Tschechen unter deutschem Protektorat. Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod, 1939-1942; Praha, Prostor 1999)
Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem, II (Tschechen unter deutschem Protektorat. Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren von Heydrichs Tod bis zum Prager Aufstand, 1942-1945; Praha, Prostor 1999)
Moníková, Libuše: Eseje o Kafkovi (Kafka Essay, EE, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2000)
Seibt, Ferdinand: Lesk a bída středověku (
Glanz und Elend des Mittelalters; LF, Praha, Mladá fronta 1998; Praha, Mladá fronta 2000)
Zimmermann, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě (Die Sudetendeutschen im NS-Staat; Praha, Prostor 2001)
Brandes, Detlef: Cesta k vyhnání 1938–1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska (Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen; Praha, Prostor 2002)
Seibt, Ferdinand: Ta stará ošklivá melodie (Das alte böse Lied; Praha, Prostor 2002)
Ulfkotte, Udo: Hrozba terorismu. Islamisté a jejich tajná síť (Die Propheten des Terrors; Praha, Ikar 2003)
Bedürftig, Friedman: Třetí říše a druhá světová válka. Lexikon německého nacionálního socialismu (Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon; Praha, Prostor 2004)
Knopp, Guido: Hitlerovi stoupenci. Zločinci a vykonavatelé (Hitlers Helfer, Täter und Vollstrecker; Praha, Ikar 2004)
Däniken, Erich von: Tajemství mayské studny (Seltsame Geschichte von Xixli und Yum; Praha, Knižní klub 2005)
Broszat, Martin (ed.): Velitelem v Osvětimi. Autobiografie Rudolfa Höße (Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen; Praha, Academia 2006)
Brügel, J. W.: Češi a Němci, I (Tschechen und Deutsche 1918-1938; Praha, Academia 2006)
Koch, Edmot R.: Atomové zbraně pro Al Káidu (Atomwaffen für Al Qaida; Praha, Ikar 2006)
Lurker, Manfred: Slovník symbolů (Wörtebuch der Symbolik; Praha, Euromedia, Knižní klub 2006; s dalšími překladateli)
Ulfkotte, Udo: Válka v temnotách. Skutečná moc tajných služeb (Der Krieg im Dunkeln; Praha, Ikar 2007)
Brügel, J. W.: Češi a Němci, II (Tschechen und Deutsche 1939-1946; Praha, Academia 2008)
Himmler, Katrin: Bratři Himmlerové. Příběh jedné německé rodiny (Die Brüder Himmler; Praha, Academia 2008)
Roewer, Helmut a kol.: Lexikon špionáže (Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert; Praha, Euromedia, Knižní klub 2006)
Koeppen, Wolfgang: Holubi v trávě (in: Tři romány) (Tauben im Gras, in: Die drei Romane; Praha, Academia 2008)
Ke svobodě přes Prahu. Exodus občanů NDR na podzim 1989, sborník dokumentů (ed. Vilém Prečan, Praha, Československé dokumentační středisko 2009)
Frank, Niklas: Otec (Der Vater; Praha, Academia 2010)
Paul, Gerhard – Mallmann, Klaus-Michael (edd.): Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa (Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa; Praha, Academia 2011)
Winkler, Martina: Karel Kramář (Praha, Argo 2011)
Brandes, Detlef: Sudetští Němci v roce 1938 (Die Sudetendeutschen im Jahre 1938; Praha, Argo 2012)
Hamann, Brigitte: Hitlerův ušlechtilý Žid (Hitlers Edeljude; Praha, Prostor 2012)
Heydrich, Lina: Můj život s Reinhardem (Mein Leben mit Reinhard; Praha, Jaroslav Čvančara, Toužimský/Moravec 2012)
Schlevogt, Pierre Ch.: Jinan / Gingko. Eine Novelle (Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. ve spolupráci s Isergebirgs-Museum Neugablonz, Kaufbeuren, 2012)
Menasse, Robert: Vyhnání z pekla (Vertreibung aus der Hölle; Praha, Academia 2013)
Hilbig, Wolfgang: Provizorium (Das Provisorium; Praha, Prostor 2014)
Jacobs, Ingeborg: Vlčí dítě. Neuvěřitelný životní příběh východopruského děvčete (Wolfskind. Die unglaubliche Geschichte des ostpreußischen Mädchens Liesabeth Otto; Praha, Academia 2014)
Menasse, Robert: Evropský systém (Der europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas. Essay; Praha, Novela Bohemica 2014)
Brandes, Detlef: Germanizovat a vysídlit. Nacistická „národnostní politika“  v českých zemích („Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandsaufnahme“. NS-„Volkstumspolitik“ in den böhmischen Ländern; Praha, Prostor 2015)
Brandes, Detlef: Dva nesourodé světy. Němci za druhé Česko-Slovenské republiky (Getrennte Welten; Praha, Karolinum 2016)
Koeltzsch, Ines: Praha rozdělená i sdílená (Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag, 1919-1938; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016)
Mohn, Volker: Nacistická kulturní politika v Protektorátu Čechy a Morava. Koncepce, praxe, následné reakce (NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. Konzepte, Praktiken, Reaktionen; vyjde 2016)
Stach, Reiner: Kafka (3). Die Jahre der Erkenntnis. (vyjde 2017)
Hilbig, Wolfgang: Erzählungen (v přípravě)
Wiedemann, Andreas: „Pojď s námi budovat pohraničí“ („Komm mit uns das Grenzland aufbauen“. Ansiedlung u. neue Strukturen in den ehemaligen Sudetegebieten 1945-1952; v přípravě)

překlad do němčiny:

Verner, Miroslav: Abusir. Verlorene Pyramiden, vergessene Pharaonen (Praha, Academia 1994)

poslední aktualizace: 12.9.2016