Doležal Jan

Doležal Jan* 4. 4. 1976

překladatel z chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny

Po maturitě na gymnáziu v Poděbradech (1990-1994) absolvoval na FF UK magisterské studium bulharistika-serbistika (1994-1999) a poté tamtéž doktorské studium slovanské literatury (1999-2007).

ocenění:
2011: Tvůrčí ocenění Obce překladatelů (Saša Stojanović: Svár, Dapuhin 2010)

Překlady z chorvatštiny

Kamov, Janko Polić: Darmošlap (výbor povídek; Praha, Runa 2012)
Kozarac, Ivan: Gjuka Begović (Gjuka Begović; Praha, Runa 2013)
Tribuson, Goran: Hlubší strana zálivu (Dublja strana zaljeva; Praha, Runa 2013)
Chorvatské lidové pohádky a povídky bunjevacké (výbor; Praha, Runa 2014)
Chorvatské lidové pohádky a povídky bunjevacké 2 (výbor; Praha, Runa 2015)
Novak, Vjenceslav: Dva světy (Dva svijeta; Praha, Runa 2015)
Pavličić, Pavao: Loď z vody (Lađa od vode; Praha, Runa 2017)

Překlady ze srbštiny

Stojanović, Saša: Svár (Var; Praha, Dauphin 2010)
Ćirić, Zoran: Hobo (Hobo; Praha, Runa 2012)
Ćirić, Zoran: Tajemství zmizelých rangerů (výbor povídek; Praha, Runa 2016)

poslední aktualizace: 6. 10. 2017