Dobrovský Luboš

Dobrovský Luboš* 3. 2. 1932 Kolín
† 30. 1. 2020

novinář, politik, překladatel z ruštiny a polštiny

Po maturitě na vojenském gymnáziu a po maturitě v Moravské Třebové učil tři roky na Nymbursku a v okrese Vítkov. 1955-60 studoval rusistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1959-68 působil v Československém rozhlasu v Praze jako redaktor, komentátor a zahraniční zpravodaj pro země střední a východní Evropy a Sovětský svaz (1967-68 byl stálým dopisovatelem v Moskvě). Souběžně se věnoval literární činnosti, publikoval periodikách Plamen, Reportér, Literární noviny, 1969 byl redaktorem časopisu Listy, 1969-70 časopisu Plamen. V 70. a 80. letech pracoval v dělnických profesích (do 1974 jako skladník, 1974-88 jako čistič oken, 1988-89 jako topič). Pokračoval v novinářské a literární práci, v samizdatu spoluredigoval časopis Kritický sborník, podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin, přispíval překlady politologických textů z polštiny a ruštiny i vlastními články, jakož i příležitostnými překlady z polské angažované literární tvorby pro samitdatové edice. O prosince 1989 do ledna 1990 byl mluvčím Občanského fóra, od ledna do června 1990 mluvčím ministerstva zahraničních věcí. Od června do října 1990 náměstkem ministra zahraničních věcí Československé federativní republiky a od října 1990 do června 1992 ministrem obrany Československé federativní republiky. Od července 1992 do února 1996 byl vedoucím Kanceláře prezidenta republiky). V letech 1996-2000 byl velvyslancem České republiky v Ruské federaci. Překládal z ruštiny a polštiny, kromě beletrie také texty politologického zaměření, v 70. a 80. letech pro samizdat (básně C. Miłosze, W. Woroszylského a dalších).

Překlady z polštiny

Konwicki, Tadeusz: Malá apokalypsa (Mała apokalipsa; R, samizdat; Praha, Mladá fronta 1992)
Platówna, Stanisława: Skok přes kůži (Skok przez skórę; literatura pro mládež, Praha, Lidové nakladatelství 1977, jako Helena Sofrová)

Překlady z ruštiny

Antokolskij, Pavel Grigorjevič: Pohádky času (Skazki vremeni; výbor, Praha, Odeon 1973, jako Květa Koževniková)
Ivanov Sergej Michajlovič: Tajemství paměti (Labirint Mnemoziny; LF, Praha, Mladá fronta 1976, + Stanislav Budín, oba jako Jiří Honzík)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 1. Estetika, kulturní politika, teorie literatury (výbor statí, Praha, Odeon 1975, jako Jiří Honzík, + Ludmila Dušková, Věra Jungmannová, Jasněna Kohoutová, Jiřina Zumrová, Miroslav Drozda, Milan Jungmann)
Magický krystal. Ruské utopicko-fantastické příběhy (VP, Praha, Svoboda 1982, jako Jiří Honzík, + Zdenka Bergrová, Eva Dolejšová)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Strašidlo (Prividěnije; P, in: S čerty nejsou žerty, Praha, Lidové nakladatelství 1983, jako Jiří Honzík)
Pavlov, Nikolaj Filippovič: Jatagan (Jatagan; P, in. Jatagan, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Honzík)
Stadňuk, Ivan Fotijevič: Válka (Vojna; R, Praha, Naše vojsko 1978, jako Jiří Honzík)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: Poetika a poezie (výbor studií, Praha, Odeon 1980, + Maita Arnautová [jako Jiří Honzík, Tvorba Anny Achmatovové], Luboš Dobrovský [jako Jiří Honzík, Překonání symbolismu], Miroslav Drozda [jako Jiří Honzík, Poezie A. Bloka], Milan Jungmann [jako Jiří Honzík, Rým, jeho historie a teorie])