Dvořáková Daria

Dvořáková Daria* 17. 6. 1951 Brno

tlumočnice a překladatelka z angličtiny

Manželka překladatele Milana Dvořáka (*1949). Dětství a mládí prožila ve Znojmě. Vystudovala katedru tlumočnictví a překladatelství Univerzity Karlovy, kde absolvovala v roce 1976. Nejprve pracovala ve stálých zaměstnáních a překládáním se nezabývala, od druhé poloviny 80. let se věnuje překladatelské a tlumočnické činnosti ve svobodném povolání. Překládá z angličtiny beletrii a literaturu faktu.

Překlady z angličtiny

Block, Lawrence: Osm milionů způsobů, jak zemřít (Eight Million Ways to Die; R, in: Na ostří nože / Osm milionů způsobů, jak zemřít, Praha - Plzeň, BETA - Dobrovský a Ševčík 1996)
Byrne, John A. - Sculley, John: Odysea. Od Pepsi k Apple (Odyssey: Pepsi to Apple; LF, Praha, Management Press 1994)
Carcaterra, Lorenzo: Apači (Apaches; R, Praha - Plzeň, BETA - Dobrovský a Ševčík 1998)
Figes, Orlando: Lidská tragédie (Peoples Tragedy; LF, Praha - Plzeň, BETA - Dobrovský a Ševčík 2000)
Iacocca, Lee - Kleinfeld, Sonny: Lee Iacocca to říká na rovinu (Talking Straight; LF, Praha, Management Press 1993)
Iacocca, Lee - Novak, William (Arnold): Iacocca. Vlastní životopis (Iacocca; LF, Praha, Institut řízení - Economia 1991, + Milan Dvořák, Nataša Patočková, Karel Rašín)
Ludlum, Robert: Operace Tortugas (The Rhinemann Exchange; R, Bratislava, Athena 1993, + Nina Klevisová)
Sheckley, Robert: Vyměním tělo. Zn.: Čestně vrátím (Mindswap; R, Praha, Ivo Železný 1993)
Thomas, D. M.: Alexandr Solženicyn - století v jeho životě (Alexander Solzhenitsyn - Century in his Live; LF, Praha, Práh 1998 [1. díl] a 1999 [2. díl], + Milan Dvořák)