Dvořáčková Alena

Dvořáčková Alena* 9. 3. 1954 Bystročice-Žerůvky (u Olomouce)

překladatelka z francouzštiny

Po maturitě (1973) na gymnáziu v Olomouci studovala na Střední knihovnické škole v Brně (maturita 1975). Roku 1975 se stala zaměstnankyní Vlastivědného muzea v Olomouci (jako průvodkyně na hradě Šternberk), později pracovala (do 1990) v okresní knihovně v Olomouci. V letech 1990-95 vystudovala obor čeština - francouzština na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). Od roku 1995 je ve svobodném povolání. V překladech z francouzštiny se zaměřuje na kritickou esejistiku.

Překlady z francouzštiny

Baudrillard, Jean: O svádění (De la séduction; E, Olomouc, Votobia 1996)
Beauvoir /Beauvoirová/, Simone - Sartre, Jean-Paul: Rozhovor s Jeanem-Paulem Sartrem (Cérémonie des adieux suivie des Entretiens avec Jean-Paul Sartre; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Cioran, Émile Michel: Nástin úpadku (Précis de décomposition; E, Olomouc, Votobia 1993)
Cioran, Émile Michel: Sylogismy hořkosti (Syllogismes de l'amertume; aforismy, úvahy, Olomouc, Votobia 1995)