Dušková Zuzana

Dušková Zuzana* 28. 6. 1946 Most

překladatelka z maďarštiny

Po maturitě (1964) na Obchodní akademii v Praze studovala v letech 1964-69 pedagogiku, ruštinu a maďarštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1970-80 pracovala jako redaktorka a překladatelka v odborných organizacích. Od roku 1980 je ve svobodném povolání. Překládá z maďarštiny, zaměřuje se na literaturu pro děti a mládež, věnuje se překladům moderní literární tvorby pro časopisy a překladům filmových a rozhlasových scénářů.

Překlady z maďarštiny

Dzida, Jenő: Číhající samota (Leselkedő magány; BB, premiéra Československý rozhlas 1991)
Földes, Péter: Neznám své jméno (Mókuli; R, Praha, Albatros 1983)
Gasparovich, László: Ztracenci (Elveszettek; R, Praha, Mladá fronta 1990)
Halasi /Halasiová/, Mária: V poslední lavici (Az utolsó padban; R, Praha, Albatros 1980)
Magyar /Magyarová/, Katalin: Písnička pro Kláru (Évek a küszöb előtt; R, Praha, Albatros 1990)
Márton /Mártonová/, Klára: Nasedni včas...! (Gyorsan szállj fel a buszra!; R, Praha, Albatros 1989)
Székely /Székelyová/, Éva: Plakat smí jen vítěz! (Sírni csak a győztesnek szabad!, LF, Praha, Mladá fronta 1985)
Varga /Vargová/, Katalin: O neposedném zvonečku (Ugrándózó kiscsöngő; BB [dětské leporelo], Praha, Albatros 1983, + Ljuba Štíplová [přebásnila])