Dudek Petr

Dudek Petr* 19. 9. 1963 Praha

redaktor, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1981) na gymnáziu v Praze 2 studoval v letech 1983-88 obor angličtina - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1989 PhDr.), kde pak do roku 1992 působil jako asistent na katedře anglistiky; 1990-91 pobýval v USA. V letech 1992-99 postupně působil jako redaktor v Československé televizi, v deníku Lidové noviny a v Rádiu Svobodná Evropa. Od roku 1999 pracuje v českém vysílání rozhlasové stanice BBC. V překladech z angličtiny se zaměřuje na americkou prózu. Manželka Veronika Dudková (*1969) je překladatelkou z němčiny a norštiny.

Překlady z angličtiny

Alfan, Felipe: Locos (VP, Světová literatura, 1/1994)
Barthelme, Donald: Padesát povídek (VP, Praha, Argo 1999, + Jiří Hrubý, Olga Špilarová)
Ford, Richard: Z pekla štěstí (The Ultimate Good Luck; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Tři mladí američtí prozaikové (VP, Revolver Revue, 38/1998, + Jan Čáp)