Dorůžka Petr

Dorůžka Petr* 30. 10. 1949 Praha

hudební publicista, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1968) studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze. Věnuje se hudební publicistice, překládá z angličtiny, většina jeho překladů vyšla časopisecky.

Překlady z angličtiny

Fordham, John: Jazz (Jazz; LF [encyklopedická příručka], Praha, Slovart 1996)
Rhythm & Blues (VB, Praha, Panton 1985, + další překladatelé [Petr Dorůžka verše Boba Dylana a lidovou poezii])
Sinclair, John - Standish, David: Historie jazzu a rocku (The History of Jazz and Rock; E, Playboy, 4, 6, 9 /1997)