Dorovský Ivan

Dorovský Ivan* 18. 5. 1935 Čuka (Egejská Makedonie v Řecku)

lingvista a literární vědec, překladatel z makedonštiny i dalších jihoslovanských jazyků

Vystudoval ruštinu a bulharštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a působí na ní jako vysokoškolský učitel (v posledních letech profesor). Zabývá se otázkami vztahů mezi jednotlivými slovanskými národy, zejména východoslovanskými a jihoslovanskými. Spolu se svou manželkou Dagmar Dorovskou uspořádal „antologii poezie básníků socialistických zemí, kteří překládali Wolkrovo dílo", Básníka miluje svět (1980), sborník studií a vzpomínek věnovaný moravským Charvátům Charváti ještě žijí mezi námi (1996), antologii makedonské moderní poezie Modré nebe nad Ochridem (1995).

Překlady z makedonštiny

Modré nebe nad Ochridem (antologie moderní makedonské poezie, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice 1995)
Nikolova, Olivera: Pohádky o Zokym Pokym (Prikazni na Zoki Poki; Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice 1995, + Dagmar Dorovská)
Smilevski, Vele: Příliv v živém masu (VB, Praha, Pegas 1997, + Pando Kolevski, Zlata Kufnerová)