Dominik Pavel

Dominik Pavel* 14. 2. 1952 Ostrava

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1970) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Příbrami studoval v letech 1970-75 angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1978 vyučoval krátce na střední škole, poté se věnoval tlumočnické a překladatelské práci ve svobodném povolání. Roku 1988 absolvoval studijní pobyt v USA. Literárnímu překladu se soustavněji věnuje od roku 1987. V letech 1991-98 spolupracoval s dabingem Československé, později České televize. Překládá beletrii z angličtiny, v posledních letech se soustřeďuje téměř výhradně na tvorbu Vladimira Nabokova a Salmana Rushdieho.

Překlady z angličtiny

Ashbery, John (Lawrence): Jediná spása Ameriky (VB, Světová literatura, 3/1988)
Ashbery, John (Lawrence): Autoportrét ve vypouklém zrcadle (VB, Praha, Odeon 1989)
Banville, John: Kniha doličná (The book of evidence; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Bradbury, Ray (Douglas): Kaleidoskop (VP, Praha, Odeon 1989, + Jarmila Emmerová, Jiří Hanuš, Jiří Janda, Tomáš Korbař, Stanislava Pošustová, Alžběta Rejchrtová)
Coetzee, J. M.: Život a doba Michaela K. (Life and Times of Michael K.; R, Praha, Odeon 1988)
Doctorow, Edgar Lawrence: Sklenka před večeří (Drinks Before Dinner; D, Světová literatura, 5/1983)
Greene, Graham: Jsem Angličan (England Made Me; R, Praha, Odeon 1990)
MacDonald, John D(ann): Skořicová plet (Cinnamon Skin; R, in: 3x detektiv amatér Travis McGee, Praha, Odeon 1987)
Masky a tváře černé Ameriky (VB, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé)
McBain, Ed: Překupník (Pusher; R, in: Překupník / Vrahův žold, Praha, Odeon 1993)
McBain, Ed: Vrahův žold (Killer's Payoff; R, in: Překupník / Vrahův žold, Praha, Odeon 1993)
Miller, Henry (Valentine): Obratník Kozoroha (Tropic of Capricorn; R, Praha, Reflex 1992)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Jaro ve Fialtě (Nabokov's Dozen; PP, Olomouc, Votobia 1997)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Král, dáma, kluk (King, Queen, Knave; R, Praha, Volvox Globator 1997)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Lolita (Lolita; R, Praha, Odeon 1991)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Odlesky západu slunce a jiné povídky (VP, Praha
Volvox Globator 1998)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Oko (The Eye; R, Olomouc, Votobia 1996)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Pnin (Pnin; R, Praha - Litomyšl Ladislav Horáček - Paseka 2001)
Nabokov, Vladimir Vladimirovič: Promluv, paměti (Speak, Memory; LF [autobiografie], ukázky in: Imaginární světy Vladimira Nabokova, Světová literatura, 6/1989; Jinočany, H & H 1998)
O'Brien, (William) Tim(othy): Co nosili s sebou (The Things They Carried; P, Světová literatura, 2/1989)
Roth, Philip: Hodina anatomie (The Anatomy Lesson; R, Praha, Odeon 1991)
Rushdie, Salman: Děti půlnoci (Midnight's children; R, Praha, Mladá fronta 1995)
Rushdie, Salman: Hanba (Shame; R, Praha, Odeon 1990)
Rushdie, Salman: Maurův poslední vzdech (The Moor's last sigh; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Rushdie, Salman: Východ, Západ (East, West; PP, Praha, Labyrint 1997, + Stanislava Pošustová-Menšíková)
Rushdie, Salman: Zem pod jejíma nohama (The Ground Beneath Her Feet; R, Praha - Litomyšl, Ladislav Horáček - Paseka 2001)
Stout, Rex (Todhunter): Náhlá smrt (Some Buried Caesar; R, in: Náhlá smrt / Večerní host, Praha, Knižní klub 1996)
Stout, Rex (Todhunter): Večerní host (Prisoner's Base; R, in: Náhlá smrt / Večerní host, Praha, Knižní klub 1996)
Williams, John A(lfred): Synové (Son in the Afternoon; P, in: Masky a tváře černé Ameriky, Praha, Odeon 1985)
Wolfe, Tom: Ohňostroj marnosti (The Bonfire of the Vanities; R, Praha, Odeon 1992)