Doležal Jaromír

Doležal Jaromír* 17. 8. 1883 Hostákov (u Třebíče)
† 19. 10. 1965 Praha

literární vědec, kulturní publicista, překladatel z polštiny

Navštěvoval gymnázium v Třebíči a Pelhřimově, po maturitě (1903) studoval krátce klasickou filologii v Praze. Roku 1904 odešel pracovat do Vídně (knihovník, 1914-18 úředník centrální evidence zajatců), přitom vystudoval na vídeňské univerzitě slavistiku (1919 získal doktorát). Působil jako diplomat v zahraničí (1918 legační tajemník na československém zastupitelském úřadě ve Vídni, 1919-23 a 1924-29 československý konzul ve Vídni, 1923-24 ve Splitu, 1931-35 v Poznani), 1929-31 a 1935-39 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Po 15. březnu 1939 se dal penzionovat a věnoval se literární a překladatelské práci. Autor mnoha článků o kultuře slovanských zemí i obsáhlejších studií z oblasti literární vědy (například o A. P. Čechovovi, L. N. Tolstém, K. Havlíčkovi, E. Krásnohorské, J. S. Macharovi). V řadě prací se zabýval osobností T. G. Masaryka. Překládal prózu z němčiny, polštiny, ruštiny a srbocharvátštiny, zaměřoval se na ruskou povídkovou tvorbu (A. P. Čechov, M. Gorkij, L. N. Andrejev, V. M. Garšin, A. T. Averčenko, I. F. Naživin), dílo H. Sienkiewincze a G. Zapolské, ze srbské literatury se věnoval dílu S. Ćoroviće, A. Šantiće, J. Kapiće. Po 1945 vydal překlady přírodních próz W. Puchalského.

Překlady z polštiny

Puchalski, Włodzimierz: Nekrvavé lovy (Bezkrwawe łowy; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954)
Puchalski, Włodzimierz: Ostrov kormoránů (Wyspa kormoranów; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957)
Puchalski, Włodzimierz: Sněžnou stopou (Na tropach polarnego życia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)
Puchalski, Włodzimierz: V kraji labutí (W krainie łabędzia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Zapolska /Zápolská/, Gabriela: Morálka paní Dulské (Moralność pani Dulskiej; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden], jako Jaromír K. Pojezdný; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953, jako Jaromír K. Pojezdný)